Vlog Jasper Schiphof

Vloggende 'boswatcher'

Jasper Schiphof

Jasper Schiphof woont aan de rand van het Nieuwe Meer. Het is zijn passie om de natuur te filmen. Dat is vanwege zijn rolstoel niet altijd even eenvoudig. Toch weet hij zelfs de meest schuwe en zeldzame dieren voor zijn lens te krijgen en vast te leggen. Regelmatig doet hij via zijn video’s verslag voor ons vanuit het Amsterdamse Bos.

Nieuwe film: 'Natuurlijk! Amsterdam'

Met trots presenteren we de nieuwste natuurfilm van onze jonge vlogger Jasper Schiphof: 'Natuurlijk! Amsterdam'.

De aalscholver

De rivierdonderpad

De Gaai

De koperwiek

De roodborsttapuit

De paling

De meerkikker

Rosse vleermuis

De karper

Fuut met jongen

De fuut op het nest

De ijsvogel (2)

De waterral

Baardmannetjes

De buizerd

Halloween special

De baarsjes

De bosuil

De tureluur

Boerenzwaluwjongen

De rosse woelmuis

De blauwborst

Parende padden

De blauwe reiger (2)

De sijs

De grote bonte specht

De ransuil

De blauwe reiger (1)

Boomklever/-kruiper

De egel

Roofvogels

Libellen

Onderwaterdieren

Ronde zonnedauw

De ringslang

Paaiende snoeken

De vos

De steenmarter

Het goudhaantje

De ijsvogel (1)

De torenvalk

De grote zilverreiger

Natuurfilm: 'Rondje Nieuwe Meer'

In een jaar filmen heeft Jasper een film gemaakt (31:25 min.) met meer dan 60 dieren die rond het Nieuwe Meer leven (zie boven). Daarna maakte hij voor ons kortere vlogs (+/- 1 min.), die hierboven te zien zijn. Zijn meest recente lange film 'Natuurlijk! Amsterdam' vind je bovenaan deze vlogpagina.