Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Geschiedenis van het Amsterdamse Bos

Ontwerp Boschplan

Schetsontwerp van het Amsterdamse Bos

Bij het ontwerpen van het Amsterdamse Bos in de jaren dertig van de vorige eeuw stond één ding vast: het moest een gebruiksbos zijn voor alle Amsterdammers.

Werkverschaffing

De aanleg van het Amsterdamse Bos in de jaren '30

De jaren dertig waren jaren van crisis met hoge werkloosheid. Amsterdam had toen ruim 50.000 werklozen en de gemeente was naarstig op zoek naar werkverschaffingsprojecten.

De aanleg van het Bos bood hiertoe een goede mogelijkheid met als financieel voordeel dat het rijk een deel van de loonkosten betaalde.