---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Boswachterij in het Amsterdamse Bos

De boswachters van het Bos houden zich bezig met toezicht en handhaving. Daarnaast geven zij voorlichting en trainingen, en houden ze de Flora- en Faunawet in de gaten.

Boswachters Amsterdamse Bos, foto: Jeroen Hogenboom

Een veilig bos

Voor het Amsterdamse Bos werken acht boswachters. In de eerste plaats houden zij zich bezig met toezicht en handhaving in het Amsterdamse Bos. Dit gebeurt in samenwerking met regiopolitie Amsterdam-Amstelland. De boswachters waarschuwen bij overtredingen en schrijven zo nodig processen-verbaal. Voorbeelden daarvan zijn scooters en brommers op het fietspad, honden die loslopen op plekken waar het niet mag (in verband met kwetsbare natuur) en het maken van kampvuren.

Voorlichting

Daarnaast zijn de boswachters gastheer- of gastvrouw van het bos en geven ze voorlichting, begeleiden evenementen en verzorgen excursies. De boswachters maken dagelijks verschillende rondes door het Amsterdamse Bos. Ze zijn gediplomeerd EHBO'er en hebben een defibrilator in de dienstwagen.

Foto van een excursie met de boswachter

Flora en fauna

Ook houden de boswachters de regelgeving volgens de Flora- en Faunawet in de gaten, zoals bij maai- en snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het inventariseren van de flora en fauna in het Amsterdamse Bos, zoals bijzondere orchideeƫn. Het tellen van de ringslangen om de populatie te monitoren, behoort tot hun taak. Ook zorgen de boswachters voor schone nestkasten (voor uilen en zangvogels) en voor de opvang van (huis)dieren die gewond zijn, verdwaald of achtergelaten.

Begeleiding en training

Tot slot begeleiden de boswachters stagiaires van het (V)MBO en geven ze trainingen aan mensen met een langdurige uitkering die via werkzaamheden in het Amsterdamse Bos re-integreren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Wil je een excursie boeken?

Daarvoor kun je contact opnemen met De Boswinkel:
E: boswinkel@amsterdam.nl
T: 020 5456 100 (De Boswinkel)

Zie ook: Excursies

Meldingen en klachten

Voor meldingen of klachten met betrekking tot het Amsterdamse Bos kun je terecht bij de klachtencoƶrdinator van het Bos:
E: bosklachten@amsterdam.nl
T: 020 5456 100 (De Boswinkel)

Boswachters Amsterdamse Bos, foto: Jeroen Hogenboom

Weblog

Boswachter Pieter Rust houdt tweewekelijks een weblog bij. Hierin vertelt hij over zijn werkzaamheden en ervaringen in het Amsterdamse Bos.

Contact

De Boswachterij is gehuisvest in De Boswinkel:
Bosbaanweg 5
1182 DA Amstelveen
T: 06 2908 1628

Ontheffing aanvragen

Lees hier hoe je indien nodig een ontheffing kunt aanvragen voor gemotoriseerd vervoer in het Bos.