---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Vervangen beschoeiingen brughoofden en duikers

In het kort

Het Amsterdamse Bos werkt van november tot februari, waar nodig, aan het verbeteren van de beschoeiingen bij brughoofden en duikers.

Op deze pagina - Vervangen beschoeiingen brughoofden en duikers


Het Amsterdamse Bos werkt van november tot februari, waar nodig, aan het verbeteren van de beschoeiingen bij brughoofden en duikers.

Het afgelopen jaar zijn de beschoeiingen langs de wateren in het Amsterdamse Bos geïnspecteerd. Er blijken veel slechte plekken te zijn, die onveilige situaties kunnen opleveren. De komende jaren gaat het Bos deze plekken aanpakken.

Gefaseerd

Om te beginnen gaan we van 1 november 2015 tot 1 februari 2016 op veel plekken in het Bos met de beschoeiingen bij de brughoofden en duikers aan de slag. In een volgende fase komt de rest van de oevers aan de beurt.

Brug in het Amsterdamse Bos

Brughoofd

Een brughoofd is het punt waar een brug is aangesloten op de oever.

Duiker

Een (vaak betonnen) buis of tunnel waar water door kan stromen, noemen we een duiker.

Een 'droge' duiker

Overlast

Hier en daar kunnen de werkzaamheden overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Doorgang is wel steeds mogelijk, er zijn geen omleidingen nodig.