---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina
  • Amsterdamse Bos
  • Win-winsituatie ‘in company’ trainingen Amsterdamse Bos

Win-winsituatie ‘in company’ trainingen Amsterdamse Bos

In het kort

Woendag 2 december hebben 5 medewerkers van het Amsterdamse Bos het diploma 'verkeersregelaar' ontvangen en hebben de 17 deelnemers aan de cursus Flora en Fauna Wetgeving deze met succes afgerond. Het in eigen huis aanbieden van deze trainingen, levert de Bosorganisatie voordelen op.

Op deze pagina - Win-winsituatie ‘in company’ trainingen Amsterdamse Bos


De geslaagde verkeersregelaars met hun diploma

Het Amsterdamse Bos is een groen- en recreatiegebied, maar als organisatie ook een omgeving waar je leer- en werkervaring kunt opdoen. In dat kader worden in het Amsterdamse Bos regelmatig trainingen ‘in company’ georganiseerd. Woensdag hebben 5 kersverse verkeersregelaars hun diploma ontvangen (zie foto). Ook hebben onlangs alle (17) deelnemers aan de cursus Flora en Fauna Wetgeving (op verschillende niveaus) deze met succes afgerond. Het in eigen huis aanbieden van deze trainingen, levert de Bosorganisatie voordelen op.

Het evenementenseizoen van het Amsterdamse Bos loopt van april tot oktober. Daarbuiten vinden ook activiteiten en evenementen plaats, maar de hoofdmoot bevindt zich in de ‘warmere’ periode van het jaar.

Dit vereist een enorme inzet van de organisatie van het Bos en samenwerkingspartners en evenementenorganisaties. Op allerlei gebied, denk aan: parkeertoezicht; fietscoaches; verkeersregelaars; vuilnisrijders; toezichthouders festivals; op- en afbouw van evenementen.

Die hele periode zijn er allerlei partijen actief waarbij nog betere samenwerking mogelijk is. De Bosorganisatie gaat met haar samenwerkingspartners de komende tijd hiermee aan de slag.

Neem bijvoorbeeld verkeersregelaars. Een pool van eigen mensen, die je niet hoeft in te huren, heeft als voordeel dat ze het Bos goed kennen en het publiek kunnen voorlichten.

Binnen het kader van leerwerktrajecten geven we mensen de mogelijkheid een volwaardige verkeersregelaarsopleiding aan hun andere opleidingen toe te voegen. Tegelijk ontstaat de mogelijkheid om deze opgedane kennis binnen het Bos in werkervaring om te zetten. Bijvoorbeeld bij grote evenementen en festivals. De uitstroommogelijkheden van deze mensen worden hiermee enorm vergroot.

Kortom, een win-winsituatie voor het Bos en de medewerkers.

Maatschappelijk rendement

De organisatie van het Amsterdamse Bos heeft onder andere als doel het Bos als cultureel erfgoed van Amsterdam duurzaam in stand te houden en tegelijkertijd het maatschappelijk rendement ervan te verhogen. Onder meer met leer- en werkplekken voor Amsterdammers die zich willen ontwikkelen.

Dagelijks werken in het Bos 100 mensen via maatschappelijke stages, leer-werkstages, vrijwilligerswerk, re-integratietrajecten en taakgestraften. Doel is om de talenten van scholieren en studenten te helpen te ontwikkelen en om mensen die lang uit het arbeidsproces zijn geweest kansen te bieden om weer terug te keren op de arbeidsmarkt.