Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Bladschouw wateren Amsterdamse Bos

In het kort

Vanaf 12 september vindt de jaarlijkse 'bladschouw' weer plaats in het Amsterdamse Bos. Daarmee ontdoen we ieder najaar de bodem van kleinere wateren in het Bos van neergedwarrelde bladeren en takken. Dit keer zijn de wateren rondom de Bosbaan aan de beurt. De bladschouw duurt naar verwachting zo'n twee maanden (tot de watertemperatuur onder de 10 graden komt).

Op deze pagina - Bladschouw wateren Amsterdamse Bos


Vanaf 12 september vindt de jaarlijkse 'bladschouw' weer plaats in het Amsterdamse Bos. Daarmee ontdoen we ieder najaar de bodem van kleinere wateren in het Bos van neergedwarrelde bladeren en takken. Dit keer zijn de wateren rondom de Bosbaan aan de beurt.

Reiger aan de waterkant, Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos liggen veel vijvers en kanaaltjes, nodig om het water af te voeren. De grote waterlopen zijn in beheer en onderhoud van Hoogheemraadschap Rijnland. De overige wateren vallen onder de verantwoording van het Amsterdamse Bos.

Blad in het water

De bomen langs deze wateren zorgen ervoor dat er veel blad in het water terecht komt. Dit is nadelig voor de waterkwaliteit. Door bladvertering wordt er namelijk zuurstof uit het water onttrokken en hierdoor gaat het water stinken en sterven er planten en dieren.

Daarom ontdoen we door middel van 'bladschouw' ieder najaar de bodem van een kwart van deze kleinere wateren (in een cyclus van vier jaar dus) van de in die vier jaar neergedwarrelde bladeren en takken. Op deze wijze wordt de natuur zo min mogelijk geschaad.

Bladschouw

Bij de bladschouw wordt met een kraan vanaf de kant gewerkt. De bladeren en takken worden op de kant op hopen gelegd om in te drogen. Na enige maanden worden deze hopen uitgevlakt.

Werkzaamheden in het najaar

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar en gaan door totdat de watertemperatuur de 10 graden bereikt. Als het water kouder wordt gaan diverse dieren in de bodemzone in winterslaap. Verstoring van deze dieren moet voorkomen worden.