---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina
  • Amsterdamse Bos
  • Commercieel gebruik van het Bos door hondenuitlaatcentrales

Commercieel gebruik van het Bos door hondenuitlaatcentrales

In het kort

In het Amsterdamse Bos zijn commerciële activiteiten niet toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de Bosorganisatie. Hondenuitlaatcentrales die tot nu toe zonder toestemming het Bos bedrijfsmatig gebruikten (of op de wachtlijst staan) krijgen eenmalig de kans om toestemming aan te vragen.

Op deze pagina - Commercieel gebruik van het Bos door hondenuitlaatcentrales


Vrouw met honden in het Bos, fotograaf Johannes Abeling

Sinds begin mei staan bij alle ingangen van het Amsterdamse Bos nieuwe borden met daarop onze belangrijkste huisregels. Een daarvan houdt in dat commerciële activiteiten in het Amsterdamse Bos niet zijn toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de Bosorganisatie. Hondenuitlaatcentrales die tot nu toe zonder toestemming het Bos bedrijfsmatig gebruikten (of op de wachtlijst staan) krijgen nu eenmalig de kans om toestemming aan te vragen.

Commercieel gebruik van het Bos

Het Amsterdamse Bos is een natuur- en recreatiegebied. Het commercieel, beroepsmatig en bedrijfsmatig gebruik maken van het Amsterdamse Bos valt niet binnen de primaire bestemming van het Bos. Commerciële activiteiten zijn in het Amsterdamse Bos dan ook niet toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de eigenaar (gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos).

Wij zien echter dat er een grote behoefte bestaat om op een commerciële manier gebruik te maken van het Bos. Wij maken daarom steeds een zorgvuldige afweging of een activiteit met de primaire bestemming van het Bos valt te verenigen en al dan niet wordt toegestaan.

Hondenuitlaatcentrales

Ook voor het bedrijfsmatig uitlaten van honden is het verplicht om toestemming aan te vragen. Er zijn momenteel 15 vergunningen verstrekt aan hondenuitlaatcentrales die met 8 honden in het Bos mogen lopen. Er staan daarnaast nog uitlaatcentrales op de wachtlijst. En zijn er al veel uitlaatcentrales die momenteel met 5 honden in het Bos lopen, maar niet over een vergunning van de Amsterdamse Bosorganisatie beschikken.

Deze laatste 2 groepen krijgen tot en met 30 juni 2016 eenmalig de kans om toestemming aan te vragen om met maximaal 5 honden bedrijfsmatig in het Bos te komen. Dit aanbod geldt alleen voor deze groep en niet voor nieuwe geïnteresseerde hondenuitlaatcentrales.

Het aantal hondenuitlaatcentrales dat bedrijfsmatig van het Bos gebruik maakt, blijft hiermee gehandhaafd.

Voorwaarden

De toestemming wordt verleend op grond van Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht.

Aan de toestemming worden verschillende voorwaarden verbonden, waaronder het dragen van bedrijfskleding en het mijden van andere groepen honden. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan deze toestemming.