Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Bestrijding Eikenprocessierups

1 juni 2016

In het kort

De Gemeente Amsterdam neemt ook dit jaar maatregelen om de eikenprocessierups in het Amsterdamse Bos te bestrijden. Vanwege de gezondheidsrisico’s is voor de bestrijding ervan een beheerplan opgesteld.


De Gemeente Amsterdam neemt ook dit jaar maatregelen om de eikenprocessierups in het Amsterdamse Bos te bestrijden. De eikenprocessierups kan zich de komende maanden in eikenbomen op verschillende plekken in het bos ontwikkelen. Vanwege de gezondheidsrisico’s is voor de bestrijding van deze rups een beheerplan opgesteld.

Op plaatsen waar in het verleden nesten zijn aangetroffen worden de komende weken eiken bespoten met een biologisch middel. Daarbij worden 'natuurlijke vijanden' van de rups machinaal in de boom gebracht.

Aanpak

In Amsterdam is de rups sinds 2009 aanwezig. Het beheerplan dat nu wordt uitgevoerd in het Bos heeft al geleid tot minder nesten. Omdat elk jaar toch rupsnesten in bomen kunnen verschijnen, is het van belang dat de bezoeker ook attent blijft op een mogelijk nest in een eik.

Eikenprocessierups bestrijding

Brandharen veroorzaken gezondheidsklachten

De rupsen hebben brandharen die voornamelijk jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en/of luchtwegen en soms een allergische reactie veroorzaken. Ook dieren (met name honden, koeien en paarden) kunnen last hebben van de brandharen.

Vermijd contact

De Gemeente Amsterdam waarschuwt om elk contact met de rupsen en nesten te vermijden. Maar ook zonder direct contact met de rups kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Is er toch contact met brandharen, dan is het raadzaam niet te krabben of te wrijven, maar de huid of ogen goed met water te spoelen.

Eikenprocessierups of spinselmotrups?

De waarschuwing geldt niet voor de spinselmotrups. Deze rups kapselt bomen geheel in met spinsel, maar veroorzaakt géén gezondheidsklachten.

Vragen of overlast melden: Meldpunt GGD

Nesten van de eikenprocessierups gezien in het Amsterdamse Bos? Graag melden bij de GGD Amsterdam per e-mail: eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl of telefonisch: (020) 555 5405. Het meldpunt geeft ook advies over gezondheidsklachten die (vermoedelijk) veroorzaakt zijn door de eikenprocessierups.

Overzichtskaart locaties

Op de website van de Gemeente Amsterdam is een overzichtskaart te zien met de actuele situatie en locaties waar de afgelopen seizoenen eikenprocessierupsen gevonden zijn.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op de website van de GGD.