Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina
  • Amsterdamse Bos
  • Groene vrijwilligers met goede ideeën kunnen geld aanvragen

Groene vrijwilligers met goede ideeën kunnen geld aanvragen

In het kort

Organisaties en vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen bij het fonds ‘Betrekken bij Groen’, van de Provincie Noord-Holland.

Op deze pagina - Groene vrijwilligers met goede ideeën kunnen geld aanvragen


Organisaties en vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De Provincie Noord-Holland stelt in 2016 € 45.000,- beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’.

Vrijwilligers aan het werk. Foto Maarten van Cleef

Samenwerkingsprojecten tussen groene en 'niet-groene' organisaties krijgen voorrang. Doel van het fonds is het stimuleren van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie. Aanvragen kunnen van 1 tot en met 31 maart 2016 ingediend worden. De uitslag wordt uiterlijk 25 april bekend gemaakt.

Voorbeelden van projecten

Opvallende ideeën die vorig jaar een bijdrage kregen zijn: eetbare tuinen in Alkmaar, Amsterdam en Schoorl. Projecten die natuur met zorg en gezondheid combineren door bijvoorbeeld demente ouderen naar buiten te nemen of zorgcliënten onder begeleiding een recreatiegebied te helpen beheren.

In Alkmaar werden groene daken door jongeren aangelegd en in Den Helder werd een groene route met scholieren en zorgorganisaties uitgezet. Ook natuureducatie kwam in een aantal projecten terug. Zo hielpen kinderen van basisscholen mee aan muizenonderzoek door braakballen van uilen te pluizen.

Dit soort projecten kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds. Het fonds wil de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Ook het beheer van natuurgebieden en het opleiden van vrijwilligers zijn voorbeelden.

Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt hiermee partijen die zich bezighouden met groen vrijwilligerswerk te verbinden met partijen buiten de groene sector.

Wie voeren het programma uit?

De samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO) voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. In het TBO zitten: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Meer informatie

Kijk voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op de website van Landschap Noord-Holland of neem per e-mail contact op met Landschap Noord-Holland info@landschapnoordholland.nl.