---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Kap en herplant boomgroep speelweide Amsterdamse Bos

In het kort

Bij een groep van 23 bomen die helaas niet meer te redden zijn, worden de bomen gekapt en wordt de bodem ter plekke verbeterd. Daarna worden er nieuwe bomen en struiken geplant.

Op deze pagina - Kap en herplant boomgroep speelweide Amsterdamse Bos


Bij een groep van 23 bomen op een speelweide in het Amsterdamse Bos is sinds 2014 de vitaliteit sterk achteruitgegaan. Omdat de bomen helaas niet meer te redden zijn, worden in februari de bomen gekapt en wordt de bodem ter plekke verbeterd. Daarna worden er nieuwe bomen en struiken geplant.

Bomengroep die gekapt en opnieuw geplant wordt

Onderzoek

In 2015 bleek het afsterven van deze groep bomen zeer snel te verlopen en is nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. Daaruit bleek dat een gedeelte van de wortels van de bomen inmiddels was afgestorven. Een lage ligging van het maaiveld ten opzichte van de omgeving, in combinatie met een hoge grondwaterstand zijn beide debet aan de achteruitgang.

Veiligheid

De speelweide nabij de boomgroep wordt intensief gebruikt voor ongeorganiseerde recreatie en sport. Omdat het langer handhaven van de bomen uit oogpunt van veiligheid niet wenselijk is worden de bomen in februari gekapt. Aansluitend aan de kap wordt de groeiplaats verbeterd en worden weer nieuwe bomen en struiken geplant. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een relatief grote maat bomen.

Zie ook