---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Ringslangtellingen 2015 overtreffen recordjaar 2014

In het kort

2014 was al een recordjaar voor de ringslang in het Amsterdamse Bos. De tellingen van 2015 overtreffen die van vorig jaar, nog nooit zijn er zoveel eieren aangetroffen in de broedhopen.

Op deze pagina - Ringslangtellingen 2015 overtreffen recordjaar 2014


Ringslang

In het Amsterdamse Bos zijn op diverse plekken broeihopen voor de ringslang aangelegd. Jaarlijks worden deze gecontroleerd en de eieren geteld. De telling van 2015 overstijgt die van recordjaar 2014.

Tellingen

Elk jaar monitort het Amsterdamse Bos de broeihopen van ringslangen om een beeld te krijgen van de populatie en de verspreiding. Het Bos streeft in het kader van de Groene As (Ecologische hoofdstructuur Amstelland-Spaarnwoude) naar een verspreiding van de ringslang in noordelijke en westelijke richting.

Broedhopen omspitten

Record

De tellingen in oktober 2015 hebben het volgende opgeleverd: van de 3177 eieren in alle broeihopen, zijn er 1971 uitgekomen. Vorig jaar telden we 1663 uitgekomen eieren, van in totaal 2400 eieren. Dit betekent dat de populatie dit jaar opnieuw sterk is gegroeid.

Mogelijk hebben de zachte weersomstandigheden daarbij een rol gespeeld. Maar ook blijkt dat de aangelegde broeihopen het Bos aantrekkelijk maken voor de ringslang om zich er te vestigen.

Groot-Amsterdam

In de regio Groot-Amsterdam zijn eveneens nog nooit zoveel eieren geteld als in 2015. De populatie in het Amsterdamse Bos blijkt wederom het grootst. Ook is hier de broeihoop met het grootste aantal eieren (1978) aangetroffen.

Broeihopen

De aanleg van broeihopen helpt voor de verspreiding van de ringslangen. Bovendien gebruikt de ringslang broeihopen voor de voortplanting. Als er ringslangen in een gebied aanwezig zijn, betekent dit dat het gebied een hoge natuurwaarde (grotere biodiversiteit) heeft.

Ongevaarlijk

De ringslang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe soort die bij directe bedreiging zelden bijt. Ze danken hun naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop, die aan de bovenkant soms samenvloeien en doen denken aan een ring. De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter. Op het menu staan voornamelijk kikkers. De ringslang is sterk aan water gebonden.