Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Werkzaamheden Waternet Schipholdijk

In het kort

Waternet voert vanaf 5 december werkzaamheden uit langs de Schipholdijk voor de aanleg van riolering en gas. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio januari 2017.


Waternet voert vanaf 5 december werkzaamheden uit langs de Schipholdijk voor de aanleg van riolering en gas. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio januari 2017.

Langs de oever van de Ringvaart worden ter plaatse van de woonboten een afvalwaterpersleiding en gasleiding aangelegd, met aansluitpunten voor de woonboten. Daarnaast wordt er aan de oostzijde van het fietspad een riool en rioolgemaal aangelegd voor de afvoer van het afvalwater.

Vanaf het rioolgemaal wordt langs het fietspad een persleiding gelegd richting de Nieuwe Meerlaan. Nabij de Nieuwe Meerlaan wordt nog een boring gemaakt voor een afvoerleiding van de Geitenboerderij.