---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Vogeltellers gezocht!

In het kort

Het Amsterdamse Bos is met Sovon Vogelonderzoek Nederland op zoek naar vrijwillige vogeltellers die al veel weten van vogels en hun kennis willen uitbreiden.


Heb jij haarscherpe ogen (en oren!) en een nieuwsgierige geest? Weet je veel van vogels in Nederland en zou je je kennis willen uitbreiden? Geef je dan op als vogelteller voor het Amsterdamse Bos.

Bosuiljong in het Amsterdamse Bos, foto: Eugenie Rutten

Wat houdt het in?

Met een groepje vrijwilligers tel je op 7 momenten de vogels in een gebied in het Amsterdamse Bos. Ervaren vogelaars begeleiden in het begin de tellingen. Tellers krijgen instructie van Sovon Vogelonderzoek Nederland tijdens de kennisdag (zie onder). Doel is dat je op termijn in het Amsterdamse Bos als zelfstandig vogelteller aan de slag kunt.

Op dit moment zijn we op zoek naar tellers voor het gebied dat we ‘De Balkan’ noemen, net boven de A9 (zie plattegrond).

In totaal gaat het om minimaal 7 dagdelen in het voorjaar van ongeveer 3 uur:

 • 5 ochtenden (bij zonsopkomst aanwezig!)
 • 2 nachten

We vragen je wel je voor minimaal 2 jaar hieraan te verbinden, in verband met de tijd die we investeren in je begeleiding.

Kortom: het is gratis, maar niet vrijblijvend. Je krijgt er aantrekkelijke (werk-)ervaring en kennis voor terug.

Ben ik geschikt?

We verwelkomen je graag als vogelteller, als je:

 • een gedegen basiskennis hebt van de meest voorkomende soorten (bos-)vogels in Nederland
 • minimaal 7 keer wilt komen tellen (zie bovengenoemde dagdelen/tijden)
 • je hier minimaal 2 jaar aan wilt verbinden.

20 februari: kennisdag vogeltellen

Zaterdag 20 februari organiseert boswachter Abe van ’t Wout een kennisdag, speciaal voor geïnteresseerden. Kom langs en kijk of het iets voor jou is!

 • Datum: zaterdag 20 februari 2016
 • Tijd: 13:00-16:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur)
 • Locatie: Beheerkantoor Amsterdamse Bos (Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB, Amstelveen)
 • Deelname: Je kunt je opgeven voor de kennisdag door een mailtje te sturen naar De Boswinkel: deboswinkel@amsterdam.nl.

Deelname aan de kennisdag is vrijblijvend, je kunt ter plekke beslissen of je je opgeeft als vogelteller.

Doel van de vogeltellingen

Het doel van de tellingen is tweeledig:

 • Voor Sovon zoveel mogelijk data verzamelen over vogels in Nederland (soorten, populaties, individuen). De resultaten van de tellingen vormen een basis voor het landelijke natuurbeleid en -beheer.
 • Voor het Amsterdamse Bos is het belangrijk om kennis te hebben van de aanwezige soorten en populaties, omdat we daarmee de effecten van ons beheer kunnen toetsen.

NB. Inventariseer je liever jouw favoriete gebied in het Amsterdamse Bos? Geef dit dan s.v.p. aan.

BMP-monitoringmethode SOVON

In het noorden van het Amsterdamse Bos hebben we in 2015 voor het eerst broedvogelmonitoring uitgevoerd volgens de ‘BMP’(broedvogel monitoring plot )-methode van SOVON. Het doel is om het gehele Bos uiteindelijk te monitoren aan de hand van deze methodiek. Een kleine greep uit de resultaten en conclusies:

De top 3 van meest waargenomen soorten bestond uit de winterkoning (39 territoria), de merel (34 territoria) en de zwartkop (23 territoria).

In tegenstelling tot wat voor veel andere groepen vogels geldt, blijkt het goed te gaan met de bosvogels in Europa. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de lichte toename van bosareaal, het ouder worden van bestaande bossen en de landelijke omslag in de visie op bosbeheer. Steeds meer bossen worden geïntegreerd (en daardoor natuurlijker) beheerd. Het aantal bossen waar alléén een oogstdoelstelling is neemt af.

Bij de telling van 2015 hebben we bijvoorbeeld een territorium van een kleine bonte specht en 5 territoriums van appelvinken aangetroffen.

Plattegrond

Locatie vogeltellingen gebied 'De Balkan', in het Amsterdamse Bos

Plattegrond: locatie vogeltellingen gebied 'De Balkan', in het Amsterdamse Bos.