Pad tot huidige pagina

Werkzaamheden herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

De Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos wordt heringericht

In 2017 wordt de Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos heringericht. De wegverharding is toe aan vernieuwing en daarnaast wordt de verkeersveiligheid voor met name fietsers verbeterd.

Update 9 mei 2017 (fase 1):

Fase 1 van de werkzaamheden aan de Nieuwe Kalfjeslaan is afgerond. In oktober 2017 gaat fase 2 (zie onder) van start.

Let wel: de weg is een 30 km-zone, waar een parkeerverbodszone geldt. Er mag dus alleen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen.

De werkzaamheden

De werkzaamheden houden grofweg het volgende in:

  • het versmallen van de rijweg
  • het aanleggen van verkeersdrempels
  • het herinrichten van parkeerplaatsen

In de nieuwe situatie is parkeren langs de Nieuwe Kalfjeslaan niet meer mogelijk. Auto’s kunnen straks terecht op de parkeerplaatsen rondom het Wagenerstadion, bij Hurley en op het parkeerterrein Emmakade. Houd de gele borden bij de werkzaamheden in de gaten voor de exacte startdatum of kijk op www.amsterdamsebos.nl/werk-uitvoering.

Impressie herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

Twee fases

In verband met het Europees Kampioenschap hockey in augustus 2017 en rekening houdend met de sportcompetities worden de werkzaamheden uitgevoerd in twee fases.

Fase 1 start in de eerste week van januari en loopt tot en met 13 april 2017. Tijdens deze eerste fase wordt de Nieuwe Kalfjeslaan vanaf het kruispunt Wagenerstadion tot aan het parkeerterrein Emmakade heringericht.

Fase 2 gaat in oktober 2017 van start en is eind 2017 gereed. Gedurende deze fase wordt het gebied rondom het Wagenerstadion heringericht. In onderstaande plattegrond vindt je een overzicht van de nieuwe situatie en hierboven zie je een impressie van het eindresultaat in het gebied rondom Hurley.

Gedurende de werkzaamheden blijven woningen, verenigingen en andere ondernemingen altijd bereikbaar. Ook blijft de doorgaande fietsroute op het sportpark tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Plattegrond nieuwe situatie Nieuwe Kalfjeslaan

Uiteraard proberen we de hinder voor de sporters en recreanten van het Amsterdamse Bos, bedrijven en omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Onze excuses voor de eventuele overlast.