Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Amsterdamse Bos kapt bomen wegens essentaksterfte

In het kort

In het Amsterdamse Bos worden essenbomen gekapt die ernstig zijn aangetast door een schimmel.

Op deze pagina - Amsterdamse Bos kapt bomen wegens essentaksterfte


Het Amsterdamse Bos start op maandag 16 januari met de kap van een aantal essenbomen die langs paden of speelweiden staan. Deze bomen zijn ernstig aangetast door een schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. In de eerste week van maart is het werk voorlopig afgerond.

Essentaksterfte is een boomziekte die vooral in de buitengebieden en bossen voorkomt. Door onder andere essentaksterfte en plaatselijke vernatting van de bodem zijn de bomen kwetsbaar en gevoelig voor takbreuk. Dit leidt tot aanpassingen in het beheer om de veiligheid van wandelaars en fietsers te waarborgen.

Rond 2010 werd de ziekte gesignaleerd in het essenhakhoutgebied van de Kromme Rijn in de provincie Utrecht. Ook in Zuid-Holland werd er melding gemaakt van grootschalige taksterfte. Inmiddels heeft de ziekte zich over het hele land verspreid en komt het in heel Noord- en Noordwest Europa voor, inclusief Engeland en Ierland.

In 2012 bereikte de essentaksterfte Amsterdam en het Amsterdamse Bos. Op dit moment is er nog geen adequate oplossing om de ziekte te bestrijden. We hopen dat in het Amsterdamse Bos een aantal essen staan die resistent zijn of de aantasting overgroeien en dat zo de es voor het Bos behouden blijft. Deze bomen kunnen dan weer voor gezonde nakomelingen zorgen.

Bosbeeld

Ongeveer 15 tot 20 % van alle bomen in het Amsterdamse Bos bestaat uit essen. Een (groot) deel van deze essen is inmiddels in meer of mindere mate aangetast door essentaksterfte en zal op termijn, zo is de verwachting, verdwijnen. Daarnaast zijn er essen variƫteiten bekend die niet tot weinig bevattelijk zijn voor de schimmel (in het Amsterdamse Bos staat voor een groot deel de zeer bevattelijke gewone es).

Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen en kweken van resistente exemplaren. Per locatie in het bos wordt een strategie bedacht om het bosbeeld en de bestaande ecologische waarden zo veel mogelijk te bewaren. Er zijn voor de kapwerkzaamheden in het eerste kwartaal van dit jaar een kleine 500 bomen gemarkeerd. Het dode hout wordt hergebruikt, voor bijvoorbeeld schopstelen.

Waarom nu

Vanaf 16 januari vindt de kap plaats. In de wintermaanden is de natuur in ruste en zijn de bezoekersaantallen in het Amsterdamse Bos laag. Dat maakt het een goed moment om dit onderhoud te plegen. Het werk duurt tot en met de eerste week van maart.

Links:

Zie ook

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/boomziekten/#h36e03b04-2f55-4c7b-879f-4a0d66bd210f

http://www.at5.nl/artikelen/158619/es-verdwijnt-misschien-uit-amsterdamse-bos-door-schimmel