Pad tot huidige pagina
Het Dachaumonument in het Amsterdamse Bos, foto: Jeroen Hogenboom

Werk op Dachaupad en de Heuvel

Het werk aan het Dachaupad en de Heuvel is nagenoeg afgerond. Er vinden alleen nog kleine werkzaamheden plaats, waar bezoekers geen hinder van ondervinden.  De werkzaamheden zijn onderdeel van het gemeentebrede plan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in Amsterdam.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het gemeentebrede plan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in Amsterdam.

Dachaupad

Het Dachaupad (zie kaartje hieronder) is een van de paden naar het Nationaal Dachaumonument. Het asfalt dat er nu ligt is gescheurd en gebroken. Het wordt weggehaald en er komt nieuw asfalt voor terug. Daardoor wordt het monument beter toegankelijk voor een van de belangrijkste bezoekersgroepen, de oudere bezoeker. De nationale Dachauherdenking op 21 april kan ongehinderd plaatsvinden.

Het Dachaupad

De Heuvel

De Heuvel vormt het hoogste punt van het Amsterdamse Bos. Het fiets/voetpad dat er ligt verkeert in slechte staat en aan de voet van de Heuvel zijn er problemen met water. De aannemer vervangt het asfalt op het fiets/voetpad door halfverharding (zie kaartje hieronder). Onder aan de Heuvel komt een voorziening zodat het water daar beter kan wegstromen. Daarna wordt het omliggende terrein ingezaaid. Waar dat nodig is krijgen bomen die dicht bij het werkterrein van de aannemer staan bescherming.

Het pad bij de Heuvel waaraan gewerkt wordt.

Omleidingen

  • Het Dachaupad en het monument zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk.
  • Het ruiterpad over de Heuvel is dicht tijdens het werk, dit staat aangegeven. Ruiters rijden om langs de zuidkant van de heuvel.
  • De Heuvel blijft bereikbaar voor wandelaars, via de wandelpaden waarop de aannemer niet werkt. Bij de afgesloten gedeelten hangen kaartjes van het gebied, waarop je kunt zien hoe je de top van de Heuvel kunt bereiken.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook https://www.amsterdam.nl/projecten/onderhoud/.