Pad tot huidige pagina
Brug 546, de 'Klimopbrug'

Werkzaamheden brug 546 (Klimopbrug)

De Burgemeester Colijnweg is tussen 18 en 30 juni ter hoogte van brug 546 (ook wel bekend als de Klimopbrug) in het Amsterdamse Bos vanwege renovatiewerkzaamheden beperkt beschikbaar. De autoweg en het fietspad op de brug worden vernieuwd omdat de weg verzakt is en door scheuren in het asfalt. Het werk kan enige verkeershinder opleveren.

Om te zorgen dat verkeer tijdens het werk over de brug kan rijden, zijn de rijstroken op de brug om en om afgesloten. Verkeersregelaars begeleiden het autoverkeer over de vrije weghelft.

In het weekend van 23 en 24 juni vinden werkzaamheden aan het fietspad plaats. Ook dan zal steeds één fietspad om en om beschikbaar zijn. Voetgangers en ruiters kunnen langs het werk.

Klimopbrug

Vanwege de bakken met klimop die in de brug zijn verwerkt, wordt deze brug ook wel de Klimopbrug genoemd.