---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Aanvraag ontheffing voertuigen

Aanvraag ontheffing voertuigen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor ontheffing van het verbod tot het berijden van en parkeren op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos met een voertuig. Vul hiervoor onderstaande velden in.

Het Amsterdamse Bos is terughoudend met het verlenen van een ontheffing en maakt dan ook een strenge overweging. Het is van belang dat u kunt aantonen dat er sprake is van een zekere noodzaak voor een ontheffing. U ontvangt bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd of niet.

Velden met een * zijn verplicht.

Formulier stap 1: Vul het formulier in

Uw gegevens

Gegevens aanvrager

Gegevens voertuig

Geldigheid ontheffing

Werkzaamheden en toelichting

Ondertekening door aanvrager

De aanvrager verklaart dat de gegevens naar waarheid zijn verstrekt en hierbij akkoord te gaan met de algemene voorschriften waaronder de ontheffing wordt verstrekt. Deze voorschriften staan op de ontheffing vermeld en kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden. Het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden maakt de ontheffing ongeldig.

Akkoord? *

Formulier stap 2: Bevestiging