Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Toestemming voertuigen aanvragen Amsterdamse Bos

In het kort

Omdat de afgelopen jaren het aantal verkeersbewegingen van motorvoertuigen op de fiets- en wandelpaden in het Bos is toegenomen, gaat de organisatie Amsterdamse Bos een terughoudender beleid voeren met betrekking tot het verlenen van toestemming.

Op deze pagina - Toestemming voertuigen aanvragen Amsterdamse Bos


De afgelopen jaren is het aantal verkeersbewegingen van motorvoertuigen op de fiets- en wandelpaden in het Amsterdamse Bos toegenomen. De organisatie Amsterdamse Bos gaat daarom een terughoudender beleid voeren met betrekking tot het verlenen van toestemmingen.

Vanaf 2014 wordt daarom iedere aanvraag getoetst op een aantal voorwaarden:

  1. directe verbondenheid aan de uit te voeren werkzaamheden, activiteiten, evenement of bewoning.
  2. de te overbruggen afstand. De afstand die met materialen of personen moet worden overbrugd, is zodanig dat in redelijkheid niet verlangd kan worden dat dit zonder gebruikmaking van het voertuig plaatsvindt.
  3. andere aanvragen dan boven genoemd onder 1 en 2, die niet zonder toestemming kunnen worden uitgevoerd of activiteiten met een spoedeisend karakter of maatschappelijk relevant doel.

In het verleden was het vanzelfsprekend om een nieuwe toestemming automatisch te ontvangen. Vanaf 2014 wordt hier van afgestapt en moeten toestemmingen worden aangevraagd. Voor jaartoestemmingen moet elk jaar opnieuw een aanvraag ingediend worden. Als aanvrager dien je te motiveren waarom je een toestemming nodig hebt.

Aanvraagformulier

Wil je een toestemming aanvragen, vul het formulier Aanvraag toestemming voertuigen in.

Voor ieder voertuig dient een aparte aanvraag ingediend te worden. De aanvraag wordt vervolgens getoetst op basis van bovenstaande voorwaarden.

Aangespannen paard

In het Amsterdamse Bos is het in principe niet toegestaan om met aangespannen paard te rijden op voet-, fiets- en ruiterpaden. Omdat hier onder bezoekers van het Bos toch behoefte aan blijkt te zijn, voert het Amsterdamse Bos in 2015 en 2016 een proef uit. Daarbij worden er 5 (betaalde) jaartoestemmingen uitgegeven om met aangespannen paard door het Bos te rijden. In 2016 zijn er ook dagtoestemmingen (maximaal 3 per dag) beschikbaar. Lees hier meer over deze proef.