Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Voorwaarden toestemming voertuigen Amsterdamse Bos

In het kort

Voor een toestemming van het verbod tot het berijden van en parkeren op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos met een voertuig, gelden bepaalde voorwaarden.


Voor een toestemming van het verbod tot het berijden van en parkeren op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos met een voertuig, gelden onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden toestemming voertuigen Amsterdamse Bos:

 1. De bestuurder dient voor het bereiken van de bestemming zo min mogelijk gebruik te maken van voet- en fietspaden.
 2. Deze toestemming mag slechts worden gebruikt ten behoeve van waarvoor hij is afgegeven.
 3. Van deze toestemming mogen geen fotokopie├źn of andere afdrukken worden gemaakt.
 4. De bestuurder mag bij het gebruik van deze toestemming de omgeving, het overige verkeer en Bos-bezoekers niet hinderen en/of in gevaar brengen.
 5. Er dient stapvoets te worden gereden.
 6. Deze toestemming dient te allen tijden volledig en goed zichtbaar, achter de voorruit van het voertuig te zijn geplaatst.
 7. De Wegenverkeerswet blijft van toepassing.
 8. De bestuurder van het voertuig blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor en tijdens het gebruik van deze toestemming.
 9. Schade ontstaan aan eigendommen van de gemeente Amsterdam door het gebruik van deze toestemming wordt op de houder van de ontheffing verhaald.
 10. De toestemmingsverlener behoudt zich het recht voor deze toestemming buiten rechte in te trekken wegens overtreding(-en) van de voorschrift(-en) of andere reden.
 11. Aanwijzingen gegeven door boswachterij Amsterdamse Bos of politie dienen direct en onverwijld te worden opgevolgd.
 12. De toestemmingshoud(st)er wordt geacht zich zonder toestemming in het Amsterdamse Bos te bevinden met een voertuig, anders dan gebruikmakend van de rijbaan, indien een voorschrift van deze toestemming wordt overtreden.
 13. In voorkomende gevallen van niet nakomen van - of wegens het overtreden van een voorschrift(-en) van deze toestemming zal de boswachterij of politie onverkort handhaven.
 14. De houder van deze toestemming doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij/zij tegenover de gemeente Amsterdam zou kunnen doen gelden wegens schade, door welke oorzaken dan ook ontstaan en vrijwaart de gemeente Amsterdam van alle vorderingen, welke derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade ontstaan door het gebruik van deze toestemming.