---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering

Gladheidbestrijding

Nu het weer kouder wordt, is het handig om te weten hoe we in het Amsterdamse Bos omgaan met gladheid.

Dunningen

Van 28 november tot begin maart vinden weer dunningen plaats in het Amsterdamse Bos.

Aanleg ecologische verbindingszone

De gemeente Amsterdam legt in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 een ecologische verbindingszone aan langs de Ringvaart en door het Amsterdamse Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos).

Schipholdraaibrug weer in gebruik

De werkzaamheden aan de Schipholdraaibrug zijn afgerond. De brug is weer in gebruik.

Renovatie Wagenerstadion

Het Wagenerstadion (hockey) in het Amsterdamse Bos wordt gerenoveerd. Na de sloopwerkzaamheden is nu gestart met de nieuwbouw. Er komt een nieuw stadion voor in de plaats dat beter aan de eisen van deze tijd voldoet.

Bladschouw

Vanaf 12 september vindt de jaarlijkse 'bladschouw' weer plaats in het Amsterdamse Bos. Dit keer zijn de wateren rondom de Bosbaan aan de beurt. De bladschouw duurt naar verwachting zo'n 2 maanden.

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Eikenprocessierups

De Gemeente Amsterdam neemt ook dit jaar maatregelen om de eikenprocessierups in het Amsterdamse Bos te bestrijden. Vanwege de gezondheidsrisico’s is voor de bestrijding ervan een beheerplan opgesteld.

Werkzaamheden Gasunie

Gasunie gaat de komende jaren in het hele land delen van het gastransportnet renoveren. Zo ook in het Amsterdamse Bos.

Frame