---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Waternet Schipholdijk

Waternet voert vanaf 5 december werkzaamheden uit langs de Schipholdijk voor de aanleg van riolering en gas. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio januari 2017.

Werkzaamheden op en rondom Sportpark Amsterdamse Bos

De nieuwbouw van de hoofdtribune van het Wagenerstadion is gestart. In de directe omgeving van het Wagenerstadion vinden ook werkzaamheden plaats, waarvan bezoekers mogelijk overlast kunnen ondervinden. Waaronder de herinrichting van de Nieuwe Kalfjeslaan.

Gladheidbestrijding

Nu het weer kouder wordt, is het handig om te weten hoe we in het Amsterdamse Bos omgaan met gladheid.

Aanleg ecologische verbindingszone

De gemeente Amsterdam legt in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 een ecologische verbindingszone aan langs de Ringvaart en door het Amsterdamse Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos).

Dunningen

Van 28 november tot begin maart vinden weer dunningen plaats in het Amsterdamse Bos.

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Renovatie Wagenerstadion

Het Wagenerstadion (hockey) in het Amsterdamse Bos wordt gerenoveerd. Na de sloopwerkzaamheden is nu gestart met de nieuwbouw. Er komt een nieuw stadion voor in de plaats dat beter aan de eisen van deze tijd voldoet.

Frame