Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Brug 335

Brug 335 wordt gerenoveerd. Een deel van de brug wordt vervangen.

Renovatie Dagrecreatie en Radarterrein

Het Dagrecreatieterrein in het Amsterdamse Bos krijgt een opknapbeurt. Het terrein is plaatselijk verzakt en de Canadese populieren die er staan, verkeren in slechte staat.

Dunningen

Vanaf half november 2017 tot eind februari 2018 vinden weer dunningen plaats in het Amsterdamse Bos.

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Gladheidbestrijding

Nu het weer kouder wordt, is het handig om te weten hoe we in het Amsterdamse Bos omgaan met gladheid.

Parkeerplaats hoofdentree Amsterdamse Bos tijdelijk afgesloten

Het parkeerterrein hoofentree is weer opengesteld.

Werkzaamheden herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

In 2017 wordt de Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos heringericht. De wegverharding was toe aan vernieuwing en de verkeersveiligheid wordt met name voor fietsers verbeterd. In oktober gaat de 2e fase van de herinrichting van start.

Aanleg ecologische verbindingszone

De gemeente Amsterdam legt in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 een ecologische verbindingszone aan langs de Ringvaart en door het Amsterdamse Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos).

Bamboebrug Bloesempark afgesloten

De bamboebrug in het Bloesempark van het Amsterdamse Bos is tijdelijk afgesloten in verband met valgevaar. Gewerkt wordt aan een tijdelijke en uiteindelijk definitieve duurzame oplossing.

Renovatie Wagenerstadion

Het Wagenerstadion (hockey) in het Amsterdamse Bos wordt gerenoveerd. Na de sloopwerkzaamheden wordt nu gewerkt aan de nieuwbouw. Er komt een nieuw stadion voor in de plaats dat beter aan de eisen van deze tijd voldoet.

Frame