Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Bestrijding eikenprocessierups

De brandharen van de eikenprocessierups kan vervelende lichamelijke reacties teweegbrengen bij mens en dier. De Gemeente Amsterdam neemt daarom ook dit jaar maatregelen om de eikenprocessierups in het Amsterdamse Bos te bestrijden.

Aanplant bamboe Bloesempark

Een gedeelte van het Bloesempark wordt opgeknapt. Waar nodig wordt de bamboe opnieuw aangeplant op het talud (helling).

Onderhoud Groot Kinderbad

Aan de bodem van het Groot Kinderbad vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Werkzaamheden parkeerplaats hoofdentree

De grote parkeerplaats bij hoofdentree van het Amsterdamse Bos wordt opnieuw ingericht.

Werkzaamheden herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

De Nieuwe Kalfjeslaan wordt heringericht. De wegverharding is toe aan vernieuwing en daarnaast wordt de verkeersveiligheid voor met name fietsers verbeterd.

Aanleg ecologische verbindingszone

De gemeente Amsterdam legt in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 een ecologische verbindingszone aan langs de Ringvaart en door het Amsterdamse Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos).

Renovatie Wagenerstadion

Het Wagenerstadion (hockey) in het Amsterdamse Bos wordt gerenoveerd. Na de sloopwerkzaamheden wordt nu gewerkt aan de nieuwbouw. Er komt een nieuw stadion voor in de plaats dat beter aan de eisen van deze tijd voldoet.

Bamboebrug Bloesempark afgesloten

De bamboebrug naar het Bloesempark is afgesloten i.v.m. valgevaar. De andere ingang van het Bloesempark is wel beschikbaar.

Frame