Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Verbreding A9

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 aan de A9. Ook het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt staat op de planning.

Bestrijding eikenprocessierups

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende lichamelijke reacties teweegbrengen bij mens en dier. De Gemeente Amsterdam neemt daarom ook dit jaar maatregelen om de eikenprocessierups in het Amsterdamse Bos te bestrijden.

Aanpak essentaksterfte

In het Amsterdamse Bos worden essenbomen gekapt die ernstig zijn aangetast door een schimmel.

Watertransportleiding Kleine Poel

Van december 2017 t/m juli 2018 vervangt Waternet de watertransportleiding onder de Kleine Poel.

Renovatie Dagrecreatie en Radarterrein

Het Dagrecreatieterrein in het Amsterdamse Bos krijgt een opknapbeurt. Het terrein is plaatselijk verzakt en de Canadese populieren die er staan, verkeren in slechte staat.

Werkzaamheden herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

In 2017 wordt de Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos heringericht. De wegverharding was toe aan vernieuwing en de verkeersveiligheid wordt met name voor fietsers verbeterd. In oktober gaat de 2e fase van de herinrichting van start.

Aanleg ecologische verbindingszone

De gemeente Amsterdam legt in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 een ecologische verbindingszone aan langs de Ringvaart en door het Amsterdamse Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos).

Frame