---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Baggerwerkzaamheden Ringvaart

Op deze pagina - Baggerwerkzaamheden Ringvaart


De provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland voeren in de tweede helft van 2012 en in 2013 baggerwerkzaamheden uit in de Ringvaart. Op onderstaand kaartje is te zien welk deel van de Ringvaart in welke periode wordt gebaggerd. Het deel van de Ringvaart dat grenst aan het Amsterdamse Bos is in 2013 aan de beurt.

Baggerwerkzaamheden Ringvaart Noord-Holland

Je kunt dit kaartje ook downloaden als PDF: Baggerwerkzaamheden Ringvaart Provincie Noord Holland (PDF, 41 kB).

Waarom baggeren?

Op veel plaatsen in de Ringvaart neemt de hoeveelheid slib op de bodem toe. De Ringvaart is hierdoor niet diep genoeg meer voor veilige scheepvaart en om voldoende water af te kunnen voeren. Om de Ringvaart breed en diep genoeg te houden, worden deze onderhoudswerkzaamheden verricht. De waterkwaliteit verbetert ook door het baggeren.

De insteek van het project is dat na het baggeren de waterbodem van de Ringvaart de komende 20 jaar onderhoudsvrij is.

Afstemming

Diverse partijen krijgen te maken met deze werkzaamheden, zoals omwonenden, schippers, vissers, recreanten, aanliggende gemeenten. De Provincie Noord-Holland stemt de werkzaamheden met alle partijen af.

Kijk voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden en over de Ringvaart op de website van de provincie Noord-Holland.