Pad tot huidige pagina

Bladschouw wateren Amsterdamse Bos

Jaarlijkse vindt in het najaar 'bladschouw' plaats in het Amsterdamse Bos. Daarmee ontdoen we bij kleinere wateren in het Bos de bodem van neergedwarrelde bladeren en takken.

Reiger aan de waterkant, Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos liggen veel vijvers en kanaaltjes, nodig om het water af te voeren. De grote waterlopen zijn in beheer en onderhoud van Hoogheemraadschap Rijnland. Voor de overige wateren draagt het Amsterdamse Bos de verantwoordelijkheid.

Blad in het water

De bomen langs deze wateren zorgen ervoor dat er veel blad in het water terecht komt. Dit is nadelig voor de waterkwaliteit. Door bladvertering wordt er namelijk zuurstof uit het water onttrokken en hierdoor gaat het water stinken en sterven er planten en dieren.

Daarom ontdoen we door middel van 'bladschouw' ieder najaar de bodem van een deel van deze kleinere wateren van de neergedwarrelde bladeren en takken. In een cyclus van vier jaar komen alle kleinere wateren aan de beurt. Op deze wijze wordt de natuur zo min mogelijk geschaad.

Bladschouw

Bij de bladschouw wordt met een kraan vanaf de kant gewerkt. De bladeren en takken worden op de kant op hopen gelegd om in te drogen. Na enige maanden worden deze hopen uitgevlakt.

Werkzaamheden in het najaar

De werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd in het najaar en gaan door totdat de watertemperatuur de 10 graden bereikt. Als het water kouder wordt gaan namelijk diverse dieren in de bodemzone in winterslaap en verstoring van deze dieren willen we voorkomen.

Zie ook