Pad tot huidige pagina

Hakhout in het Amsterdamse Bos

Op sommige plekken in het Amsterdamse Bos wordt ‘hakhout’ in stand gehouden. Dit houdt in dat bij ‘houtige beplanting’ het takhout regelmatig wordt geoogst. Takken worden dan afgezaagd tot op de stam. Dit komt de biodiversiteit in het Bos ten goede.

De lage voet van de stam die overblijft, noemt men een ‘stoof’. Vaak zijn het bomen als de es, els, eik en wilg. Het hakhout wordt eens in de 4-6 jaar afgezet. Daarbij wordt het takhout waar het kan in ‘rillen’ verwerkt. Dit is een soort wal van opgestapelde takken. Deze rillen bieden veel dekking aan vogels en kleine zoogdieren.

Functies hakhout

Het in stand houden van hakhout heeft verschillende functies. Het heeft cultuurhistorische waarde, vroeger werd takhout geoogst om te dienen als brandhout of erfafscheiding. Ook heeft het hakhout natuurwaarde: planten en insecten profiteren van het licht dat op de bodem komt na kap van het hakhout. Mossen en korstmossen vinden een groeiplaats op de stoven. Hakhout biedt ook goede dekking voor vogels en kleine zoogdieren.

Locaties in het Bos

In het Amsterdamse Bos wordt hakhout op een aantal locaties in stand gehouden. Bijvoorbeeld langs de Koenenkade bij Polder Meerzicht, bij de ingang vanaf het Boeierspad (ten noorden van Spa Zuiver) en op de Oeverlanden van de Amstelveense Poel.

Zie ook