Pad tot huidige pagina

Zorgplicht bomen

Jaarlijks wordt in een deel van het Amsterdamse Bos vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht uitgevoerd. Langs de paden worden de bomen met hoogwerkers gecontroleerd. Dood hout wordt verwijderd.

Wandelaars in het Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is met ongeveer zes miljoen bezoekers per jaar een druk bezocht recreatie- en natuurgebied. Als eigenaar van het Amsterdamse Bos is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een veilig bomenbestand.

Jaarlijkse en vierjaarlijkse controle

Voor het uitvoeren van de (wettelijk verplichte) zorgplicht is het Amsterdamse Bos onderverdeeld in 4 werkblokken. Elk jaar worden in 1 werkblok de bomen langs de wegen en paden in bospercelen gecontroleerd op onder meer stabiliteit en vitaliteit. Ook wordt dood hout uit de kroon verwijderd.

Op plekken waar veel mensen verblijven, zoals op de speelweiden, worden de bomen jaarlijks gecontroleerd. Dit geldt ook voor de bomen langs autowegen en druk gebruikte doorgaande (fiets-)routes door het Bos.

Essentaksterfte

Er worden ook essen gekapt die zijn aangetast door Essentaksterfte. Deze aantasting wordt veroorzaakt door een uit Aziƫ afkomstige schimmel en leidt tot afsterven van takken en delen van de kroon. Door essentaksterfte verzwakt de boom wordt deze ook gevoeliger voor stambreuk. De ziekte is helaas niet te bestrijden. Daarom zijn we genoodzaakt om de aangetaste bomen die een risico opleveren te verwijderen.

Zie ook