Pad tot huidige pagina

Zorgplicht bomen

Jaarlijks wordt in een deel van het Amsterdamse Bos vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht uitgevoerd. Langs de paden worden de bomen met hoogwerkers gecontroleerd en het dode hout wordt verwijderd.

Wandelaars in het Amsterdamse Bos

Zorgplicht

Het Amsterdamse Bos is met ongeveer zes miljoen bezoekers per jaar een druk bezocht recreatie- en natuurgebied. Als eigenaar van het Amsterdamse Bos is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een veilig bomenbestand. Voor het uitvoeren van de (wettelijk verplichte) zorgplicht is het Amsterdamse Bos onderverdeeld in vier werkblokken.

Elk jaar worden in één werkblok de bomen langs de wegen en paden in bospercelen gecontroleerd op onder meer stabiliteit en vitaliteit. Ook wordt het dode hout uit de kroon verwijderd. Op deze wijze worden de bomen in de bospercelen elke vier jaar behandeld.

Bomen op plekken waar veel mensen verblijven, zoals op de speelweiden, worden jaarlijks gecontroleerd. Dat geldt ook voor de laanbomen in het Amsterdamse Bos en de bomen langs de kano- en fluisterbootroutes.

Zie ook