Pad tot huidige pagina

Amsterdamse Boscast

Ons fantastische stadsbos is niet alleen heerlijk om te bezoeken. U kunt er nu ook thuis of onderweg van genieten. Met de Amsterdamse Boscast brengen we de natuur dichterbij. Luistert u mee?

Beleef een van de grootste stadsbossen van de wereld samen met de boswachters. Luister naar verhalen uit bijna 1.000 hectare natuur. Volg ons ook op Spotify of Apple.

Heeft u een vraag voor de boswachter of ecoloog over de Boscasts of een ander onderwerp? Mail die dan naar deboswinkel@amsterdam.nl, met in het onderwerp ‘Boscast’.

Afleveringen

18. Diversiteit aan vogels onder de rook van Amsterdam

De grootste diversiteit aan vogelsoorten in het Amsterdamse Bos vind je in het Schinkelbos. Dit moerasrijke natuurgebied met lage en ruige begroeiing trekt ook zeldzame soorten aan. Ga mee op pad met boswachter Claudia en beroepsvogelaar Arjan Dwarshuis en ontdek welke vogels ze allemaal horen en zien. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

17. Hommelkoninginnen in het Bloesempark

Hommelkoninginnen ontwaken in het vroege voorjaar uit hun winterslaap in het Bloesempark en voeden zich met nectar van de Japanse kers, een vroege voorjaarsbloeier. Boswachter Claudia en ecoloog Sasja vertellen er alles over. Boswachter Olav vertelt meer over het ontstaan van het Bloesempark en de Japanse tradities. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

16. Wild op Beeld

Welke dieren leven er allemaal in het Bos? We hangen wildcamera’s op om dat te monitoren. Zo hebben we de haas, vos, eekhoorn en zelfs boommarter op beeld. Boswachters Claudia en Peter vertellen alles over deze vorm van faunamonitoring. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

15. Het Bos veilig en vitaal

In het Bos controleren en onderhouden we de bomen. Langs de paden en wegen doen we dat om het Bos zo veilig mogelijk te houden voor bezoekers, dieper in het Bos om het Bos vitaal te houden. Boswachter Claudia en boomverzorger Maxim gaan samen op pad en leggen uit hoe dit werkt. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

14. Winterslaap en winterrust

Voor sommige dieren is er in de winter te weinig voedsel te vinden. Ze gaan in winterslaap en verlagen hun energieverbruik tot soms slechts 1% van de energie die ze in de zomer verbranden. Andere dieren gaan in winterrust. Zij sparen ook energie maar trekken er nog wel op uit om voedsel te zoeken. Boswachters Claudia en Peter geven tips hoe wij de dieren kunnen helpen in de winter. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

13. Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien oeverplanten en onderwaterplanten. Het is een goede plek om voedsel te vinden, te schuilen, op te groeien en voort te planten. Vissen, vogels, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren profiteren daarvan. Boswachter Claudia en ecoloog Sasja vertellen er over. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

12. Klein leven in het grote Bos

Insecten zijn klein van stuk maar van groot belang voor de natuur. Ze helpen bij de bestuiving van planten en zijn een voedselbron voor andere dieren. Helaas wordt een groot aantal insectensoorten bedreigd met uitsterven. Luister naar het gesprek tussen Boswachter Claudia en ecoloog Sasja over deze kleine diersoort. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

11. Grote grazers

Schotse Hooglanders en Exmoor pony’s helpen ons bij het bosbeheer. Hun manier van grazen zorgt voor veel variatie in de hoogte van de begroeiing. Maak kennis met de Grote Grazers in het Bos in deze Boscast met Boswachter Claudia en kuddebeheerder Debby. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

10. Het Bos vanuit een ander perspectief

Als je het Bos beleeft vanaf het water, ervaar je het Bos vanuit een heel ander perspectief. In deze aflevering gaan boswachters Claudia en Pieter samen het water op. Ze vertellen ze wat ze zien onderweg en wat er zoal te doen is op en rondom het water. Balancerend in de kano praten ze over het zoeken naar balans tussen natuur en recreatie in stadsbos het Amsterdamse Bos. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

9. De eikenprocessierups te lijf

Haartjes van de eikenprocessierups kunnen voor de mens erg vervelend zijn. Elke rups die door dieren opgegeten wordt, wordt geen vlinder en legt geen eitjes waar nieuwe rupsen uit kunnen komen. Daarom planten we stinzenbollen en plaatsen we kasten voor vogels en vleermuizen, om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Maar: hoe zit dat nou precies met die brandhaartjes? En hebben vogels daar geen last van? In deze Boscast hoor je er alles over van boswachters Claudia en Pieter. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

Week van de Biodiversiteit: 5 specials

8. Vogeleiland, diversiteit aan inheemse planten

Het Vogeleiland is een gebied aan de westkant van het Bos. Bij de aanleg van het Bos was het idee om een eiland voor vogels in te richten, maar na verloop van tijd is van het Vogeleiland een heemtuin gemaakt. Er zijn verschillende biotopen gecreëerd, zoals akkerlandschap, boslandschap en moeraslandschap. Wilt u weten wat er in die verschillende landschappen groeit en waarom dat belangrijk is? Boswachter Claudia en voorman Ecologie Beheer en Onderhoud Carolus vertellen er alles over in deze aflevering. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

7. Bodemleven, wat draagt het bij aan de biodiversiteit?

In de bodem leven verschillende organismen samen. Wist u dat er in 1 theelepel aarde meer leven zit dan dat er mensen op aarde leven? In deze aflevering gaan we op zoek naar bodemleven in het Amsterdamse Bos. Wat zijn bodemdiertjes en micro-organismen en hoe zit het met de symbiose tussen paddenstoelen en bomen? Boswachters Claudia en Peter gaan erover in gesprek en leggen uit hoe een rijk bodemleven bijdraagt aan de biodiversiteit. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

6. Ringslanghopen, waarom maken we die?

In het Bos leggen we broedhopen aan die de ringslang gebruikt voor voortplanting. Benieuwd waar de ringslang leeft, wat hij eet en of ringslangen gevaarlijk zijn voor de mens? Wilt u weten wat een broedhoop is en waarom het belangrijk is dat we die aanleggen? Boswachters Claudia en Peter vertellen er alles over in deze aflevering. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

5. Oeverlanden Amstelveense Poel, een bijzondere biotoop

De Amstelveense Poel is een veenplas in het Amsterdamse Bos die is ontstaan in de negentiende eeuw. De Oeverlanden liggen aan de westzijde van De Poel. Dit is een bijzonder ecosysteem in het Amsterdamse Bos. Wilt u meer weten over deze bijzondere biotoop? Boswachter Claudia en ecoloog Sasja gaan hierover in gesprek. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

4. Biodiversiteit, wat is dat?

Het Amsterdamse Bos is heel belangrijk voor de biodiversiteit van de regio. We zijn iedere dag bezig de waardevolle natuur in het Bos te behouden. Maar wat is biodiversiteit nu precies? Hoeveel soorten leven er in het Bos? En wat is een ecosysteem? Boswachter Claudia en ecoloog Sasja leggen het uit. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

3. Vliegende zoogdieren in de nacht

In het Amsterdamse Bos leeft een enorme diversiteit aan planten, bomen en dieren. Een van die diersoorten is de vleermuis, het enige zoogdier dat op eigen kracht kan vliegen. Onze boswachters Claudia en Peter praten over de slimme manier waarop vleermuizen in het donker hun prooi vinden. Wat eten vleermuizen eigenlijk? En waar en wanneer kun je ze in het Bos tegenkomen? U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

2. Ontploffende natuur

In het voorjaar barst het weer van het leven. Claudia en Pieter bespreken wat er allemaal verandert nu de lente er aan komt. Vogels zingen uit volle borst, egels scharrelen rond, ringslangen gaan weer het water in en kikkers komen uit hun schuilplaatsen. Ook bij bomen zie je verandering. Kijk maar eens naar de esdoorns die hun isolatielaagjes loslaten nu het warmer wordt. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

1. Vroege Vogels

De eerste aflevering gaat over de broedvogelmonitoring. Wij werken daarin samen met de vogelonderzoekers van SOVON. De boswachters, begeleid door zingende vogels in het ontwakende Bos, vertellen over de relatie tussen het onderzoek en de ‘spiegel van beheer’. Benieuwd wat het mooiste was dat zij tegenkwamen in het Bos? Luister dan naar de Amsterdamse Boscast. U kunt de Boscast ook beluisteren via Apple.

Lijst