Pad tot huidige pagina

Bosplan 2020-2030

Meer aandacht voor bescherming van de natuur, bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer, natuureducatie en sport. Dit zijn de belangrijkste onderdelen uit het Bosplan 2020-2030, dat het beleid voor het Amsterdamse Bos tot 2030 beschrijft. Met het Bosplan zorgt het Amsterdamse Bos voor een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur en vrijetijdsbesteding.

Beschermen

Om ook de toekomstige generaties van het mooie Bos te laten genieten, wordt er allereerst gezorgd voor het beschermen en versterken van de natuurwaarde van het Bos. Ook wordt er meer geïnvesteerd in het onderhoud van het Bos.

Benutten en bekend

Er komt een divers aanbod aan recreatie, dat wordt getoetst aan de verschillende behoeften van de bezoekers. Het kan dan gaan om een voedselbos, stadslandbouw, horeca, natuureducatie, voorzieningen voor honden of ruimte om te sporten. En omdat het steeds drukker is geworden met verschillende soorten bezoekers, bekijkt het Bos met belanghebbenden de mogelijkheden om aanvaringen tussen bezoekers te voorkomen. Uit inspraakreacties blijkt dat de huisregels niet bij iedereen bekend zijn. Deze worden beter gecommuniceerd.

Gezamenlijk vastgesteld

De colleges van B&W van Amstelveen en Amsterdam hebben op 17 en 3 februari 2021 het plan besproken en vastgesteld. Voor het eerst werkten de twee gemeenten samen aan de opstelling van het plan. Van 3 juni tot 30 juli 2020 lag de inspraakversie van het ‘Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030’ ter inzage. Belanghebbenden konden in die periode reageren op het plan. Hier zijn 557 inspraakreacties op gekomen, die zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording. Ook twee petities zijn als inspraakreactie behandeld.

Zie ook