Pad tot huidige pagina

Slideshow deluxe

We maken een Bosplan...
We maken een Bosplan...
We maken een Bosplan...
We maken een Bosplan...
We maken een Bosplan...
We maken een Bosplan...

...omdat we als Amsterdamse Bos willen zorgen voor een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur en recreatie, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Lijst

Het aantal inwoners in de steden rondom het Amsterdamse Bos groeit gestaag. De behoefte aan recreatie vergroot de druk op het Bos. Om te zorgen dat het Bos op de wensen en behoeften voor de natuur en de bezoekers blijft aansluiten werkt de Bosorganisatie aan een nieuw Bosplan: Stadsbos van de toekomst!

Principes

De plannen en ambities in het Bosplan zijn te verdelen in vier thema’s:

  • Bereikbaar
  • Benutten en ontwikkelen
  • Beschermen
  • Bekend

Met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en in expertsessies zijn de belangrijkste uitgangspunten vastgesteld.

Doe mee!

Voordat de gemeenten Amsterdam en Amstelveen het Bosplan definitief vaststellen bent u van harte welkom om u uit te spreken over een aantal onderwerpen. Via advertenties op Facebook worden bezoekers uit de omringende gemeenten van het Bos uitgenodigd hun mening te geven over onderdelen van de uitwerking van die uitgangspunten. Daarnaast organiseren wij gecombineerde wandelingen met een rondetafelgesprek. Uw bijdrage is mede richtinggevend voor de keuzes die uiteindelijk in het Bosplan worden gemaakt.

Aanmelden

Doe mee!

We organiseren in november drie wandelingen gevolgd door rondetafelgesprekken over het Bosplan. Deze vinden aan het begin van de avond plaats.

Wilt u meelopen en -praten? Meld u alvast aan via De Boswinkel: de­bos­win­kel@am­ster­dam.nl.

Bereikbaar

Kom naar ons Bos

Benutten

In ons Bos kan het

Beschermen

Bos van de stad

Bekend

Dit zijn wij