Aanvraag toestemming voertuigen

Aanvraag toestemming voertuigen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor toestemming voor het berijden van en parkeren op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos met een voertuig. Vul hiervoor onderstaande velden in.

Het Amsterdamse Bos is terughoudend met het verlenen van een toestemming en maakt dan ook een strenge overweging. Het is van belang dat u kunt aantonen dat er sprake is van een zekere noodzaak voor een toestemming. U ontvangt bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd of niet.

Uw gegevens

Gegevens aanvrager

Gegevens voertuig

Geldigheid ontheffing

Werkzaamheden en toelichting

Ondertekening door aanvrager

De aanvrager verklaart dat de gegevens naar waarheid zijn verstrekt en hierbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden waaronder de toestemming wordt verstrekt (zie toelichting). (verplicht)
Toelichting

Deze voorwaarden staan op de toestemming vermeld en kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden. Het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden maakt de toestemming ongeldig.