Pad tot huidige pagina

Inschrijfformulier kunstroute

Inschrijfformulier kunstroute

Het Amsterdamse Bos heeft een kunstvisie voor 2019-2022 vastgesteld. De komende jaren wordt hier invulling aan gegeven. Er zijn onder andere vaste locaties aangemerkt voor het plaatsen van nieuwe kunstwerken. Geleidelijk aan ontstaat er zo aan de noordkant van het Bos een route met nieuwe kunstwerken.

Elke 2 jaar een nieuw kunstwerk

Onderdeel van de nieuwe kunstvisie is dat de Bosorganisatie elke 2 jaar een nieuw kunstwerk in het Bos laat plaatsen. In de eerste ronde (2019) benadert de Bosorganisatie een vooropgestelde selectie kunstenaars. Zij kunnen tot 1 oktober 2019 een planvoorstel indienen, dat voldoet aan een aantal criteria:

  • wisselwerking met de bezoeker; zowel bij de totstandkoming van het kunstwerk, als in de beleving ervan
  • wisselwerking met de omgeving: de lucht, het water en het groen
  • multifunctioneel gebruik.

Vervolgens buigt een hiervoor ingestelde commissie zich over de voorstellen. In december 2019 wordt het gekozen ontwerp bekend gemaakt. Het kunstwerk moet uiterlijk in het voorjaar van 2022 zijn gerealiseerd.

Kunstroute

De route loopt vanaf de Stedenmaagd, via zuidoever van het Nieuwe Meer, de Bosbaan, richting het Amsterdamse Bostheater.

Velden met een blokje ervoor zijn verplicht.

Uw gegevens

max. bestandsgrootte van 19MB

Aanmelding

Na het indienen van uw inschrijving en na de inschrijftermijn nemen wij contact met u op.