Pad tot huidige pagina

Ringslangtellingen 2017

Ringslang

De tellingen van ringslangeieren in het Amsterdamse Bos vallen in 2017 iets lager uit dan in voorgaande recordjaren. Maar het aantal uitgekomen eieren is nog steeds hoog en de populatie blijft op peil.

In het Amsterdamse Bos zijn op diverse plekken broeihopen voor de ringslang aangelegd. Jaarlijks worden deze gecontroleerd en de eieren geteld. Het Amsterdamse Bos monitort de broeihopen van ringslangen inmiddels alweer 20 jaar, om een beeld te krijgen van de populatie en de verspreiding.

In het kader van de Groene As (Ecologische hoofdstructuur Amstelland-Spaarnwoude/Natuurnet) wordt gestreefd naar een verspreiding van de ringslang in noordelijke en westelijke richting.

Ringslangeieren bij de tellingen in oktober 2017. Foto: Sander Hartveld.

Uitslagen

De tellingen in oktober van 2017 hebben het volgende opgeleverd: van de 1921 zijn er 1832 (95,4%) uitgekomen. Hoewel beduidend minder eieren, ontloopt het 'slagingspercentage' dat van 2016 (96,2% uitgekomen) nauwelijks. Daarmee blijft het bestand meer dan op peil.

In 2016 zijn 3093 eieren gevonden in de broeihopen in het Bos, waarvan er 2989 waren uitgekomen. In 2015 telden we 3169 eieren, waarvan 1963 uitgekomen. In 2014 telden we 2400 eieren, waarvan 1663 uitgekomen. In deze 'recordjaren' is de populatie sterk gegroeid.

Mogelijk hebben de zachte weersomstandigheden in de 'topjaren' een rol gespeeld. In elk geval is gebleken dat de aangelegde broeihopen het Bos tot een aantrekkelijke vestigingsplaats hebben gemaakt voor de ringslang.

Waarschijnlijk zijn het afgelopen jaar door verstoring in sommige broeihopen die eerder zeer succesvol waren, weinig tot geen eieren aangetroffen. Denk hierbij aan omwoelen door honden, andere beesten of nieuwsgierige Bosbezoekers.

Ringslangtellingen 2017. Foto: Sander Hartveld.

Grafiek

In onderstaande grafiek kun je de stijgende lijn zien in de aantallen gevonden ringslangeieren in het Amsterdamse Bos van 1997 tot en met 2017. Je kunt deze grafiek ook downloaden als PDF (PDF, 98 kB).

Totaal ringslangeieren Amsterdamse Bos 1997-2017
Totaal ringslangeieren Amsterdamse Bos 1997-2017

Biodiversiteit

De aanleg van broeihopen helpt voor de verspreiding van de ringslangen. Bovendien gebruikt de ringslang broeihopen voor de voortplanting. Als er ringslangen in een gebied aanwezig zijn, betekent dit dat het gebied een hoge natuurwaarde (grotere biodiversiteit) heeft.

Ongevaarlijk

De ringslang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe soort die bij directe bedreiging zelden bijt. Ze danken hun naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop, die aan de bovenkant soms samenvloeien en doen denken aan een ring. De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter. Op het menu staan voornamelijk kikkers. De ringslang is sterk aan water gebonden.