Pad tot huidige pagina

Update werkzaamheden herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

De Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos wordt heringericht

De Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos is heringericht. De wegverharding was toe aan vernieuwing en de verkeersveiligheid is met name voor fietsers verbeterd.

Update 13 juni 2018 (fase 2):

Het werk is nagenoeg afgerond. Er vinden nog enkele kleine werkzaamheden plaats, waar de bezoeker naar verwachting geen hinder van ondervindt.

De werkzaamheden

De werkzaamheden van de herinrichting hielden het volgende in:

  • het versmallen van de rijweg
  • het aanleggen van verkeersdrempels
  • het herinrichten van parkeerplaatsen en kruisingen
  • het vernieuwen van het asfalt op een deel van de Nieuwe Kalfjeslaan

In de nieuwe situatie is parkeren langs de Nieuwe Kalfjeslaan niet meer mogelijk. Auto’s kunnen terecht op de parkeerplaatsen rondom het Wagenerstadion, bij Hurley en op het parkeerterrein Emmakade.

Let wel: de weg is een 30 km-zone, waar een parkeerverbodszone geldt. Er mag dus alleen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen.

Impressie herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

Twee fases

In verband met het Europees Kampioenschap hockey in augustus 2017 en rekening houdend met de sportcompetities worden de werkzaamheden uitgevoerd in twee fases.

Fase 1 start in de eerste week van januari en loopt tot en met 13 april 2017. Tijdens deze eerste fase wordt de Nieuwe Kalfjeslaan vanaf het kruispunt Wagenerstadion tot aan het parkeerterrein Emmakade heringericht.

Fase 2 gaat in oktober 2017 van start en is eind 2017 gereed. Gedurende deze fase wordt het gebied rondom het Wagenerstadion heringericht. In onderstaande plattegrond vind je een overzicht van de nieuwe situatie en hierboven zie je een impressie van het eindresultaat in het gebied rondom Hurley.

Plattegrond nieuwe situatie Nieuwe Kalfjeslaan

Uiteraard proberen we de hinder voor de sporters en recreanten van het Amsterdamse Bos, bedrijven en omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Onze excuses voor de eventuele overlast.