Pad tot huidige pagina
Afzetting op het Land van Bosse in het Amsterdamse Bos

Onderhoudswerkzaamheden (deel van) Land van Bosse

Op een deel van het Land van Bosse vinden dit najaar onderhoudswerkzaamheden plaats.

Ongeveer de helft van het terrein wordt opnieuw ingezaaid. Dit gedeelte wordt afgesloten, de afsluiting duurt naar verwachting tot half november.

De andere helft van het terrein blijft open en toegankelijk voor het publiek.

Afgesloten gedeelte Land van Bosse