Pad tot huidige pagina
Ontwerp groene tribune Bosbaan

Aanleg groene tribune Bosbaan

De Bosbaan krijgt een vaste 'groene' tribune, die wordt verwerkt in het talud ter hoogte van het Olympisch Trainingscentrum. Na de voorbereidende werkzaamheden en verzwaring met zandzakken wordt de tribune aangelegd.

De afgelopen zomer is de bodem met bijna 400 zakken voorbelast om de grond te verdichten. Na deze voorbereidende fase vindt de aanleg van de tribune plaats. Er komen ongeveer 1100 zitplaatsen. Tussen de zitelementen worden graszoden aangelegd om de tribune een groen karakter te geven.

Ontwerp

Het ontwerp kenmerkt zich door de zorgvuldige inpassing van de betonnen elementen in het groene talud. De rijen zitelementen refereren aan het beeld van de voorbijgaande roeier die zijn sporen trekt door het water. De betonnen zitelementen worden voorzien van duurzame zitlatten van 100% gerecyclede kunststof en het geheel wordt omgeven door groen.

Planning

De voorbelasting van de zandzakken is verwijderd. De opbouw van de tribune gaat begin februari van start. Naar verwachting is de tribune voor eind april 2019 gereed, waarna de kunststof zitlatten op de betonelementen worden bevestigd.

Roeiers tijdens het WK Roeien op de Bosbaan in 2014, foto: Jeroen Hogenboom.

Groen

De nieuwe tribune is niet alleen 'uiterlijk' groen, maar ook 'groen' in de zin van duurzaam. Door de aanleg van deze vaste tribune hoeft voortaan bij evenementen op de Bosbaan niet steeds een tijdelijke tribune op- en afgebouwd te worden.

De Bosbaan - geschiedenis

De Bosbaan is een roeibaan in het Amsterdamse Bos. In 1934 werd begonnen met het graven van deze roeibaan in het kader van de werkverschaffing. Op 6 mei 1937 werd de eerste roeiwedstrijd gehouden op de toen 2200 meter lange en 72 meter brede baan. De Bosbaan vormde hiermee een alternatief voor de rivier de Amstel en de Ringvaart, waar tot dan toe roeiwedstrijden werden gehouden.

Opening van de Bosbaan in 1937 met burgemeester De Vlugt, koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard.

Om aan de gel­dende regels te voldoen voor internationale roei-evenementen is de Bosbaan twee keer verbreed. De eerste keer in 1963 met een verbreding naar 6 banen en 92 meter, voorafgaand aan het EK van 1964. De tweede keer was in 2001 naar 118 meter en 8 wedstrijdbanen om aan de huidige voorwaarden voor WK’s te voldoen.

De verbredingen geschiedden door de baan als het ware enkele kompasgraden te draaien. Bij de finish is de verbreding het meest duidelijk waar te nemen: de tribune van architect Jan Wils werd hier zelfs voor afgebroken.