Pad tot huidige pagina
Festival in het Amsterdamse Bos

Geluidstests in Amsterdamse Bos

Woensdag 20 juni 2018 organiseert de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de gemeente Amstelveen, in het Amsterdamse Bos een test voor geluidsystemen voor evenementen. Het land van Bosse is vanwege de test op 19 en 20 juni niet toegankelijk voor bezoekers.

Doel van de test

In het nieuwe Evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam worden organisatoren verplicht gesteld om ‘best beschikbare technieken’ in te zetten op het gebied van geluid. Organisatoren mogen niet meer geluid produceren dan ‘nodig’ is voor hun evenement en moeten geluidreducerende en -sturende maatregelen te nemen. Op die manier moet geluidsoverlast rondom muziekevenementen verder worden beperkt.

De test op 20 juni is bedoeld om kennis te vergaren over deze Best Beschikbare Technieken (BBT). Een vijftal leveranciers van geluidsystemen presenteert op deze testdag hun optimale ‘lay-out’; de opstelling van de geluidsapparatuur en demonstreert deze. De generieke inzichten die tijdens de testdag worden vergaard over de inzet en het gebruik van audiosystemen, worden opgenomen in het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam.

Inzichten openbaar

Tijdens de test worden op het Land van Bosse vijf locaties ingericht met een geluidsysteem waarmee (fictief) 5000 mensen kunnen worden bespeeld. In de omgeving van het Land van Bosse wordt een dertigtal meetpunten geplaatst om de geluidniveaus in de omgeving continu nauwkeurig te kunnen vaststellen. Nadien zal op basis van al deze meetresultaten worden geleerd over wat moet worden beschouwd als de Best Beschikbare Techniek. Het gaat dan om de geluidsystemen zelf maar ook over het beste gebruik ervan. Deze inzichten zullen openbaar zijn. Dat betekent dat ook andere gemeenten de resultaten kunnen gebruiken voor hun evenementenbeleid. De gemeente Amsterdam is opdrachtgever van de testdag en faciliteert het testen en meten van de techniek. De gemeente Amstelveen verleent de vergunning voor de dag.

Wat kun je merken van de test?

Op dinsdag 19 juni 2018 beginnen de leveranciers van geluidsystemen vanaf 13.00 uur met opbouwen. Tussen 16.30-20.00 uur worden de verschillende geluidsystemen ingeregeld. Op woensdag 20 juni 2018 worden de systemen vanaf 11.00 uur met tussenpozen getest met een ruissignaal en later op de dag ook met muziekgeluid. Dit kan geluidshinder opleveren. De test is omstreeks 18.00 uur afgelopen. De afbouw van de productie is uiterlijk op donderdag 21 juni aan het einde van de middag gereed.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Kijk op www.amsterdam.nl/evenementen. Of bel naar 14 020.