Pad tot huidige pagina
Voorbereidingen werkzaamheden groene tribune Bosbaan

Voorbereidende werkzaamheden groene tribune Bosbaan

De Bosbaan krijgt een vaste 'groene' tribune, die wordt verwerkt in het talud. De voorbereidende werkzaamheden vinden nu plaats.

Momenteel vinden er werkzaamheden plaats voor de aanleg van een 'groene tribune' ter hoogte van het Olympisch Trainingscentrum langs de Bosbaan. Om de grond te verdichten zijn er bijna 400 zakken met 1m3 zand geplaatst op de plek waar straks betonnen zitelementen komen. De zakken blijven ongeveer 3 maanden staan.

Daarna wordt de tribune opgebouwd en komen er ongeveer 1100 zitplaatsen. Tussen de zitelementen worden graszoden aangelegd om de tribune een groen karakter te geven.

Ook is de nieuwe tribune 'groen' in de zin van duurzaam. Door de aanleg van deze vaste tribune hoeft voortaan bij evenementen op de Bosbaan niet steeds een tijdelijke tribune op- en afgebouwd te worden.

Voorbereidingen werkzaamheden groene tribune Bosbaan