Pad tot huidige pagina
IJsvogel in het Amsterdamse Bos, foto: Eugenie Rutten.

Resultaten ijsvogelmonitoring Amsterdamse Bos

De resultaten van de ijsvogelmonitoring in het Amsterdamse Bos zijn bekend.

Sinds eind 2013 wordt met het ijsvogelproject in het Amsterdamse Bos meer broedgelegenheid gecreëerd voor de ijsvogel. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen: de vogels worden vaker gespot en het aantal broedgevallen stijgt, in én rond het Bos. De verwachting is wel dat de zware vorstperiode aan het eind van de afgelopen winter impact heeft gehad op de aantallen.

Resulaten monitoring 2017

Ook 2017 bleek een goed ijsvogeljaar. Van de regio Groot Amsterdam, waar bijvoorbeeld ook Amsterdam Noord en Diemen onder vallen, stond het Amsterdamse Bos in 2017 met 10 geregistreerde broedgevallen op de 3e plek (achter Noord: 15 en Oost: 11). Het werkelijk aantal broedsels ligt mogelijk hoger, omdat niet op alle plekken gedurende het gehele broedseizoen is gemonitord.

Zware vorstperiode 2018

De verwachting is echter dat de zware vorstperiode aan het eind van de afgelopen winter (februari/maart 2018) voor een drastische afname in aantal broedgevallen heeft gezorgd.

Hoopgevend is dat er in augustus en september redelijk wat meldingen zijn gedaan van individuele ijsvogels op plekken waar ze eerder dit jaar nog niet waren gezien.

IJsvogeljong in Amsterdamse Bos, fotograaf Martin Woods

Broedgelegenheid

IJsvogels zijn holenbroeders. Ze gebruiken zelfgegraven gangen in omgevallen boomwortels of steile wandjes aan het water. Er worden ongeveer 5 a 6 eitjes per nest uitgebroed.

Ook komend jaar gaan we door met het creëren van aantrekkelijke plaatsen voor ijsvogels om te broeden. Bijvoorbeeld door bij een rustige oever een stuk walkant af te steken en van gaten te voorzien.

Als het voorjaar zacht is, zoals de laatste jaren het geval was, hebben veel ijsvogels al vroeg hun eerste nest. Soms hebben ijsvogelkoppels daardoor de kans om niet de gebruikelijke 2, maar zelfs 3 nesten per jaar aan te leggen.

IJsvogel in Amsterdamse Bos, fotograaf Martin Woods

IJsvogels zijn schuwe vogeltjes en daardoor is soms het moeilijk er eentje te spotten. Maar boven open water kun je er zomaar een voorbij zien flitsen.

Lees hier meer over ijsvogels in het Amsterdamse Bos.