Pad tot huidige pagina
Het Bloesempark in het Amsterdamse Bos, foto: Olav Martens.

Digitale enquête voor Bosplan gestart

Vandaag start het Amsterdamse Bos met een digitale enquête via Facebook onder haar bezoekers. De enquête is onderdeel van de participatie voor het nieuwe Bosplan. Dit is een visie voor het Bos, waarin de gemeente Amsterdam als eigenaar van het Bos de ambities en doelen opschrijft. Omdat het Bos grotendeels op grondgebied van Amstelveen ligt, hebben de wethouders van Amsterdam en Amstelveen afgesproken om dit Bosplan gezamenlijk vast te stellen.

Groene ambities voor de toekomst

Het aantal inwoners in de gemeenten rondom het Amsterdamse Bos groeit gestaag. De behoefte aan recreatie in het groen vergroot de druk op het Bos. Om te zorgen dat wat het Bos te bieden heeft aansluit op de wensen en behoeften van gebruikers en bezoekers en om de groene ambities voor de toekomst te verwezenlijken, werkt de Bosorganisatie aan een nieuw Bosplan: Stadsbos van de Toekomst. Het Bosplan zorgt voor een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur en vrijetijdsbesteding, mét ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Participatie

Het Bosplan wordt participatief vastgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd met experts, expertmeetings met belanghebbenden georganiseerd en er volgen in november enkele wandelingen met de boswachter, gecombineerd met rondetafel-gesprekken. De digitale enquête is onderdeel van de participatie. Via Facebook worden deelnemers in advertenties uitgenodigd om mee te denken over het plan en te reageren op stellingen.

Omdat uit bezoekersonderzoeken blijkt dat het Bos veel bezoekers uit de Metropoolregio trekt richt de enquête zich primair op Amsterdammers, Amstelveners, Aalsmeerders en Badhoevedorpers en secundair op Purmerend en Haarlemmermeer.

Zie ook: amsterdamsebos.nl/bosplan.