Pad tot huidige pagina
Aangelijnd hondje in het gras.

Verscherpte controle loslopende honden tijdens broedseizoen

De natuurgebieden in Noord-Holland zien dat loslopende honden voor problemen kunnen zorgen in natuurgebieden. Nu in het broedseizoen veel dieren jongen krijgen, is een gezamenlijke handhavingscampagne gestart om hondeneigenaren bewuster te maken van de ongewenste gevolgen van loslopende honden in de natuur. In de natuurgebieden verstoren loslopende honden vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen en ander wild.

Boetes

De Boswachterij en de milieupolitie werken in het Amsterdamse Bos tijdens de campagne samen. Zij delen boetes uit aan hondenbezitters die zich niet aan de regels houden. Honden zijn van harte welkom in het Bos. Ze mogen op veel plekken vrij loslopen. Waar ze aangelijnd moeten worden of verboden zijn, wordt dat met borden aangegeven. Op een kaart (PDF, 5,4 MB) is te zien waar honden in het Bos wel en niet mogen komen.

Onder appèl

Waar honden vrij mogen lopen, is het verplicht om je hond onder appèl te houden en niet te laten struinen of jagen door de bospercelen. En net als in de rest van de gemeente is het ook in het Amsterdamse Bos verplicht om hondenpoep meteen op te ruimen.

Samenwerking in handhaving

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Amsterdamse Bos, Waternet,  Politie, Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland hebben afgesproken meer te gaan samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) ondersteunen daar bij.