Pad tot huidige pagina
Kunstwerk van Marc Bain op de Grote Speelweide in het Amsterdamse Bos, foto: Joke Vaarberg.

Kunstroute Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos heeft een nieuwe kunstvisie voor 2019-2022 vastgesteld. De komende jaren wordt hier invulling aan gegeven. Er zijn onder andere vaste locaties aangemerkt voor het plaatsen van nieuwe kunstwerken.

De kunstvisie 2019-2022 behandelt onder meer:

  • een route met nieuwe kunstwerken
  • elke 2 jaar de toevoeging van een nieuw kunstwerk
  • elke 4 jaar deelname van het Bos aan een grootstedelijk kunstevenement.

Voor de nieuwe kunstobjecten zijn criteria opgesteld:

  • wisselwerking met de bezoeker; zowel bij de totstandkoming van het kunstwerk, als in de beleving ervan
  • wisselwerking met de omgeving: de lucht, het water en het groen
  • multifunctioneel gebruik.

Elke 2 jaar een nieuw kunstwerk

Onderdeel van de nieuwe kunstvisie is dat de Bosorganisatie elke 2 jaar één nieuw permanent kunstwerk in het Bos wil laten plaatsen. De komende tijd beoordeelt een kunstcommissie een aantal voorstellen, waaruit 1 wordt gekozen. De kunstenaar van dit voorstel krijgt 2 jaar de tijd om het te realiseren, zodat het in 2022 gereed is.

Kunstroute

Geleidelijk aan ontstaat er aan de noordkant van het Bos een route met nieuwe permanente kunstwerken. De route loopt vanaf de Stedenmaagd, via zuidoever van het Nieuwe Meer, de Bosbaan, richting het Amsterdamse Bostheater.