Pad tot huidige pagina
Markering van muskusrattenbestrijding

Muskusrattenklemmen in het Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is een ideale woonplek voor de muskusrat. Helaas brengt het dier schade aan zijn omgeving. In het Amsterdamse Bos kunnen dan ook bij alle dijken, oevers en kanalen muskusratklemmen in het water liggen. Ze zijn herkenbaar aan een houten of metalen piketpaaltje bij de waterkant met een oranje top.

In de Waterwet 2011 is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskusratten te vangen.

Meer informatie

Het waterschap dat in het Amsterdamse Bos verantwoordelijk is voor naleving van deze Waterwet 2011 is het hoogheemraadschap van Rijnland. Zie je een muskusrat of heb je vragen, neem dan contact op met Muskusrattenbeheer via 030- 634 57 56 (tijdens kantooruren) of online via hdsr.nl/muskusrattenbeheer.