Pad tot huidige pagina
De Kleine Noorddijk ter hoogte van de houtzagerij, foto: Olav Martens.

Onderhoud paden Amsterdamse Bos

Dit najaar verbeteren we een aantal paden in het Amsterdamse Bos die in slechte staat verkeren.

We pakken deze herfst en winter een aantal paden in het Bos aan. Ze verkeren in een slechte staat. We herstellen gaten en scheuren en vernieuwen op sommige plekken de bovenste laag van het asfalt. De paden zijn een aantal dagen tot ruim een week buiten gebruik, met uitzondering van het werk aan de Kleine Noorddijk, die (deels) een maand buiten gebruik is. Het is mogelijk dat u tijdelijk moet omrijden. Volg hierbij de omleidingsbebording. We hopen, afhankelijk van de weersomstandigheden, het werk eind december gereed te hebben.

Herstel asfalt wegen en paden Amsterdamse Bos 2019
Herstel asfalt wegen en paden Amsterdamse Bos 2019

Download deze kaart als PDF. (PDF, 4,4 MB)

Werk per locatie

Op de volgende locaties gaan we aan de slag:

1. Bleekerskade bij Bloesempark

Van 7 tot 15 november maken we het wegdek veiliger voor gebruikers. De dijk is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten.

2a. Bleekerskade langs Hoornsloot tot Oude Karselaan

Van 7 tot 15 november herstellen we schade aan het pad. Het werk duurt 3 dagen. Het pad is dan afgesloten voor alle verkeer.

2b. Bleekerskade tussen Sportpark en Emmakade

Van 7 tot 15 november herstellen we schade aan het pad. Het werk duurt 5 dagen. Het pad is dan afgesloten voor alle verkeer.

3. Fietspad Kleine Noorddijk en verlengde van Kleine Noorddijk

We passen de fundering van de weg aan en vernieuwen het asfalt. Begin november vinden ter plekke voorbereidende werkzaamheden plaats, een verkeersregelaar leidt het verkeer erlangs. De daadwerkelijke werkzaamheden starten op 21 november en duren naar verwachting tot half december.  De weg is tijdens het werk gedeeltelijk afgesloten.

4. Toegang Camping Amsterdamse Bos

We herstellen schade bij de toegang. Begin november vinden ter plekke voorbereidende werkzaamheden plaats, een verkeersregelaar leidt het verkeer erlangs. De daadwerkelijke werkzaamheden starten op 9 december en duren naar verwachting tot 16 december. De camping blijft tijdens het werk bereikbaar.

5. Oude Karselaan

We vernieuwen de bovenste laag van het asfalt. Begin november vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, een verkeersregelaar leidt het verkeer erlangs. De daadwerkelijke werkzaamheden starten op 12 december en duren naar verwachting tot 20 december. Tijdens dit werk is de laan afgesloten.