Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina
Ringslang die tijdens het tellen van de uitgekomen eieren werd aangetroffen.

Ringslang monitoring 2019

De resultaten van de tellingen van ringslangeieren in het Amsterdamse Bos voor 2019 zijn bekend. Na twee tegenvallende jaren is gelukkig weer een stijgende lijn te zien.

Elk voorjaar leggen we op diverse plekken in het Amsterdamse Bos broeihopen voor de ringslang aan. In het najaar worden deze gecontroleerd en de uitgekomen eieren geteld. Het Amsterdamse Bos monitort de broeihopen van ringslangen al meer dan 20 jaar, om een beeld te krijgen van de populatie en de verspreiding.

In het kader van de Groene As (Ecologische hoofdstructuur Amstelland-Spaarnwoude/Natuurnet) wordt gestreefd naar een verspreiding van de ringslang in noordelijke en westelijke richting. Inmiddels is er sprake van een gestage uitbreiding van het areaal in het Amsterdamse Bos.

Zwemmende ringslang in het Amsterdamse Bos, foto: Edwin van Maris

Uitslagen

De tellingen in oktober van 2019 hebben het volgende opgeleverd: van de 2.744 zijn erĀ 2.594 (95%) uitgekomen. Daarmee blijft het bestand meer dan op peil. Alleen in 2015 (3.169) en 2016 (3.093) zijn meer eieren gevonden, sinds het begin van de ringslangmonitoring in het Amsterdamse Bos (1997). Het gaat dus weer de goede kant op!

In de 'recordjaren' 2015/2016 is de populatie sterk gegroeid. Mogelijk hebben de zachte weersomstandigheden in de 'topjaren' een rol gespeeld. In elk geval is gebleken dat de aangelegde broeihopen het Bos tot een aantrekkelijke vestigingsplaats hebben gemaakt voor de ringslang.

De afgelopen warme zomer vereiste dat de broeihopen vaker gecontroleerd moesten worden: temperatuur in de broeihopen meten en waar nodig voor verkoeling zorgen als de temperatuur te hoog wordt en extra besproeien met water als er te weinig broei in de hopen is.

Op zoek naar ringslangeieren.

Grafiek

In onderstaande grafiek kun je de stijgende lijn zien in de aantallen gevonden ringslangeieren in het Amsterdamse Bos van 1997 tot en met 2019.

Grafiek: totaal ringslangtellingen Amsterdamse Bos 1997-2019

Biodiversiteit

De aanleg van broeihopen helpt voor de verspreiding van de ringslangen. Bovendien gebruikt de ringslang broeihopen voor de voortplanting. De ringslang is een van de indicatorsoorten voor het functioneren van de ecologische verbindingszone in het Amsterdamse Bos.

Ongevaarlijk

De ringslang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe soort die bij directe bedreiging zelden bijt. Ze danken hun naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop, die aan de bovenkant soms samenvloeien en doen denken aan een ring. De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter. Op het menu staan voornamelijk kikkers. De ringslang is sterk aan water gebonden.