Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina
Poelen in de nieuwe ecologische verbindingszone, foto: Jeroen Hogenboom

Tijdelijke afsluiting pad ecologische zone

In het zuidelijk deel van het Bos is een deel van een pad tijdelijk afgesloten vanwege vandalisme. Het pad doorkruist de nieuwe ecologische verbindingszone en loopt parallel aan de Bosrandweg.

Het toegangshek tot de nieuwe ecologische verbindingszone (EVZ) wordt structureel door bezoeker(-s) opengezet en vernield. Kwetsbare natuur in de zone kan zich zo niet goed ontwikkelen. Het pad is daarom afgesloten tot een oplossing is gevonden om de bescherming van de ecologische zone beter te kunnen waarborgen.

Ecologische verbindingszone

Langs de Ringvaart en door het Amsterdamse Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos) is in 2016 en 2017 een ecologische verbindingszone aangelegd. Het loopt door naar Aalsmeer. De zone bestaat uit natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages.

Planten en dieren, waaronder de ringslang, vinden hier een geschikt leefgebied. Dankzij de zone kunnen zij ook andere natuurgebieden bereiken. Zo ontstaat een aantrekkelijk landschap voor natuur en recreatie.
 
De ecologische verbindingszone vormt een belangrijke schakel in ‘de Groene AS’, de groene verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude en in de ecologische structuur van Amsterdam. Honden moeten er aan de lijn.