Pad tot huidige pagina
Vooroever Nieuwe Meer, waar Rijnland natuurlijke oevers gaat aanleggen. Foto: Jeroen Hogenboom.

Verbetering natuurvriendelijke oevers Nieuwe Meer

Begin december start Hoogheemraadschap Rijnland met werkzaamheden aan de oevers van het Nieuwe Meer. Zij voeren maatregelen uit ter verbetering van de waterkwaliteit en ecologie volgens nieuwe Europese richtlijnen.

Twee plassen achter de vooroever krijgen natuurvriendelijke oevers. Ook verbindt Rijnland de plassen met het Nieuwe Meer. Dit bevordert de doorstroming van water en voorkomt dat er te snel een laag bagger op de bodem ontstaat. Het water blijft helder waardoor planten er een geschikte groeiplaats vinden.

Werk met werk maken

De grond die nodig is voor de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers wordt voor een deel afgegraven van de naastgelegen rietlanden. Deze rietlanden zijn belangrijk voor water- en moerasvogels. Om het rietland te behouden maaien we er regelmatig. Zo nu en dan moeten we ook de voedselrijke toplaag verwijderen. Dit voorkomt dat er tussen het riet boompjes gaan groeien. Door het afgraven van de toplaag van de rietlanden te combineren met het aanbrengen van grond voor de natuurvriendelijke oevers hoeft er minder grond aangevoerd te worden van elders.

Deelproject

Van oktober 2019 tot en met april 2020 werken we aan herstel en verbetering van het gebied rondom de Bosbaansluis en het water van 'de Banaan' (water vanaf Bosbaansluis richting Bosbaan). De werkzaamheden bij het Nieuwe Meer maken daar deel van uit. U kunt wat hinder ervaren van bouwverkeer van de aannemer. Hij rijdt over paden in het Bos om bij het werkterrein te komen.

Meer informatie: www.amsterdamsebos.nl/nieuws-0/2019/werk-bosbaansluis en de website van Hoogheemraadschap Rijnland.