Pad tot huidige pagina
Voorbelasting voor het doortrekken van het fietspad langs de Nieuwe Meerlaan tot de Bosrandweg.

Voorbereidingen doortrekken fietspad Nieuwe Meerlaan

Het fietspad langs de Nieuwe Meerlaan wordt dit najaar doorgetrokken richting de rotonde op de Bosrandweg. De voorbereidende werkzaamheden vinden nu plaats.

Om de grond te verdichten zijn er zakken met 1m3 zand geplaatst op de plek waar straks het nieuwe gedeelte van het fietspad komt (zie het kaartje hieronder).

De zakken blijven ongeveer 3 maanden staan. Daarna wordt het nieuwe fietspad aangelegd en aansluitend wordt het oude fietspad verwijderd en omgevormd tot groen.

Fietspad doortrekken Nieuwe Meerlaan