Pad tot huidige pagina
Kabels en leidingen

Vooronderzoek kabels en leidingen Waternet

In 2021 legt Waternet een nieuwe leiding aan waarvan een gedeelte door het Amsterdamse Bos zal lopen. Vooraf onderzoekt Waternet op donderdag 4 en vrijdag 5 juli 2019 hoe de bodem is opgebouwd en wat ze bij de aanleg van de nieuwe leiding ondergronds tegen kunnen komen (zoals boomwortels).

Waternet doet dit door op een aantal punten in het beoogde trac├ę proefsleuven (gaten) te graven.

Een aantal van deze proefsleuven wordt gegraven in een ruiterpad (zie onder), wat daardoor op donderdag 4 juli tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk zal zijn. Ruiters worden omgeleid en de maneges zijn hierover geïnformeerd.

Het ruiterpad dat wordt afgesloten op donderdag 4 juli 2019.
Het ruiterpad dat wordt afgesloten op donderdag 4 juli 2019.