Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina
De Bosbaansluis (kop van 'de banaan'), foto: Hollands Blauw.

Werkzaamheden gebied Bosbaansluis

We verbeteren de toegankelijkheid in het noordelijkste gebied van het Bos en herstellen zichtlijnen uit het cultuurhistorisch ontwerp. We leggen poelen aan en zaaien kruiden. Er komt ook nieuw meubilair!

Van oktober 2019 tot en met april 2020 werken we aan herstel en verbetering van het gebied rondom de Bosbaansluis en het water van 'de Banaan' (water vanaf Bosbaansluis richting Bosbaan). Delen van het gebied waren dichtgegroeid, waardoor de zichtbaarheid van het cultuurhistorisch ontwerp van het Bos gedeeltelijk verloren ging. Deze openen we weer door het wegsnoeien van de onderbeplanting.

Impuls voor natuur

Met de aanleg van paden, de aanleg van een kano-oversteek bij de Koenensluis en de plaatsing van meubilair en steigers wordt het gebied beter toegankelijk. Tegelijkertijd krijgt de natuur in het gebied een impuls door de aanleg van drie poelen en het aanbrengen van water- en oeverplanten en het inzaaien van kruiden.

Meubilair

Het te plaatsen meubilair is speciaal voor het Amsterdamse Bos ontworpen. Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone 'Groene AS' tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos is langs de Ringvaart een eerste serie van dit meubilair geplaatst. Dit wordt al intensief gebruikt.

Huidig meubilair langs de Ringvaart, foto: Joke Vaarberg.

Volg de omleiding

In april 2020 hopen we de werkzaamheden af te ronden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is mogelijk dat sommige paden in de komende periode tijdelijk buiten gebruik zijn. Wandelaars en fietsers worden ter plekke omgeleid.Omleidingen en afsluitingen

Werklocaties

Op de plattegrond ziet u een overzicht van de locaties waar wordt gewerkt.

  • aanleg zitbank in het water met uitzicht op de wetlands
  • aanleg kano oversteek bij de Koenensluis tussen het water van het Nieuwe Meer en de Hoornsloot
  • aanleg paden, trap, zitbanken en een wateroversteek van stapbalken bij de Bosbaansluis
  • aanleg van poelen met watertrap en herinrichting van oevers van de Banaan
  • herinrichting van de oever van de Nieuwe Meer met de grond die vrijkomt uit de poelen en aanleg van een steiger met zitbank
  • aanbrengen van een hoogzit bij de oeverlanden van de Nieuwe Meer

Poster Waterentree

Deze poster is ook te downloaden als PDF: POSTER website Waterentree 191115 (PDF, 326 kB).

Locaties